ARIA 2016: aktuální trendy v léčbě alergické rýmy

26. 4. 2018

Mezinárodní a multidisciplinární panel odborníků Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) ve svém nejnovějším doporučení z roku 2016 hodnotí nové možnosti léčby alergické rýmy.

Doporučení pro každodenní praxi

Iniciativa „Alergická rýma a její dopad na astma“ vydává svá doporučení nepravidelně, přičemž poslední revize z roku 2016 aktualizuje doporučení z let 2008 a 2010 a zároveň přináší některá nová. Aktualizace vychází ze systematického posouzení nových publikací a souhrnu důkazů o léčebných intervencích a z recentních studií. Výstupem je praktický doporučený postup splňující kritéria medicíny založené na důkazech.

Co přináší ARIA 2016?

Hlavní část dokumentu přináší odpovědi na 6 otázek vybraných panelem odborníků, které se týkají výběru vhodné lokální (tj. intranazální) a perorální medikamentózní léčby a které nebyly předmětem předchozích doporučení nebo je bylo na základě nových poznatků potřeba revidovat. Otázky se zaměřují na přímé srovnání účinných látek a jejich kombinací. Novinkou je například kombinace intranazálního antihistaminika a kortikosteroidu. Větší důraz je kladen na rozdíl mezi alergickou rýmou sezónní (SAR) a celoroční – pereniální (PAR).

 • Kombinace per os antihistaminika a lokálního kortikosteroidu vs. samotný lokální kortikosteroid:
  • SAR: přidání nesedativního antihistaminika je užitečné tehdy, není-li dostatečný efekt lokálního kortikosteroidu.
  • PAR: per os antihistaminikum není doporučeno.
 • Kombinace lokálního antihistaminika a kortikosteroidu vs. samotný lokální kortikosteroid:
  • SAR: jsou možné obě modality, záleží i na preferencích pacienta; zahájení léčby (přibližně prvních 14 dní) kombinací antihistaminika s kortikosteroidem může urychlit nástup léčebného účinku, a pacienti by proto kombinovanou léčbu mohli preferovat.
  • PAR: jsou možné obě modality, ovšem při zahájení léčby může být výhodná kombinovaná léčba, opět pro rychlejší nástup účinku.
 • Kombinace lokálního antihistaminika a kortikosteroidu vs. samotné lokální antihistaminikum:
  • SAR: doporučena kombinovaná léčba, v tomto doporučení má velkou váhu vyšší redukce symptomů a větší míra zlepšení kvality života než při podávání samotného lokálního antihistaminika.
  • PAR: nehodnoceno.
 • Perorální léčba – antagonista leukotrienového receptoru vs. antihistaminikum:
  • SAR: poměr cost/benefit vyznívá ve prospěch antihistaminik, ovšem u některých pacientů se antileukotrieny jeví jako účinnější. Léčebné rozhodnutí závisí do značné míry na ceně a místní dostupnosti antileukotrienů (resp. jejich generik).
  • PAR: doporučeno antihistaminikum.
 • Lokální léčba – antihistaminikum vs. kortikosteroid:
  • Doporučen lokální kortikosteroid u SAR i PAR.
 • Lokální antihistaminikum vs. perorální antihistaminikum:
  • Oba způsoby podání jsou srovnatelné. Léčebné rozhodnutí závisí na preferencích pacienta.

Shrnutí

Praktická doporučení mezinárodní iniciativy ARIA zohledňují nové trendy v léčbě alergické rýmy, například širší dostupnost antileukotrienů nebo zavedení kombinace antihistaminika a kortikosteroidu do lokální léčby. Tato kombinace je u nás dostupná v podobě nosního spreje s azelastinem a flutikasonem. Doporučení ARIA jsou určena specialistům i praktickým lékařům, kteří zajišťují péči o alergické pacienty.

(thr)

Zdroj: Brożek J. L., Bousquet J., Agache I. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines – 2016 revision. J Allergy Clin Immunol 2017; 140 (4): 950–958, doi: 10.1016/j.jaci.2017.03.050.Štítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se