Zátěžová sekrece růstového hormonu v diagnostice deficience růstového hormonu u dospělých

2. 2. 2015

Význam fyzického zátěžového testu při hodnocení GDH u dospělých není dosud zcela jasný. Nedávno byla publikována práce švýcarských autorů, která hodnotila diagnostický význam stanovení hladiny růstového hormonu navozené fyzickou zátěží.

Měření sekrece růstového hormonu během fyzického zátěžového testu může pomoci v diagnostice závažné deficience růstového hormonu (GDH) u dospělých. U 14 pacientů s prokázanou GDH podle aktuálních oficiálních doporučení a u 20 kontrolních zdravých jedinců byla během 120minutové zátěže na úrovni 50–60 % individuální VO2max měřena hladina růstového hormonu. Měření proběhlo před zahájením zátěže a poté každých 30 minut. Predikční význam navozené hladiny růstového hormonu byl hodnocen pomocí analýzy ROC křivky (receiver operating characteristics) pro každé měření hladiny růstového hormonu. Byla také provedena subanalýza u 10 jedinců s odpovídajícím pohlavím, věkem, BMI a obvodem pasu.

Sekrece růstového hormonu byla u pacientů s GDH významně nižší (p ˂ 0,001). Plocha pod křivkou ROC byla po 30, 60, 90, resp. 120 minutách u celkové populace 0,954, 0,993, 0,989 a 0,992 a v subanalýze srovnatelných jedinců 0,870, 0,980, 0,970, resp. 0,978. Po 60 minutách zátěže prokázala hraniční hodnota růstového hormonu 2,4 ng/ml senzitivitu 100 % a specificitu 95 %, resp. 90 % (u celkové populace, resp. v subanalýze) pro diagnózu GHD.

Měření hladiny růstového hormonu během aerobní zátěže střední intenzity je spolehlivý test s vysokou diagnostickou přesností pro detekci závažné GHD u dospělých osob. Výsledky ukázaly, že pro diagnostické účely je dostatečná délka zátěže 60 minut.

(zza)

Zdroj: Zueger T., Allemann S., Christ E. R., et al.  Exercise-induced Growth Hormone Secretion in the Assessment of Growth Hormone Deficiency in Adult Individuals. Eur J Endocrinol. 2011 Aug 19. [Epub ahead of print]Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se