Vliv dlouhodobé léčby růstovým hormonem u dětí s Russell- Silver syndromem

30. 10. 2010

Jednou z nejzávažnějších poruch růstu dětí s intrauterinní růstovou retardací je Russell-Silver syndrom (RSS).

Jednu z nejzávažnějších poruch růstu dětí s intrauterinní růstovou retardací reprezentuje Russell-Silver syndrom (RSS).

Růstová porucha má během dětství progresivní charakter a vede k finální výšce (FV) −3,6 směrodatné odchylky od průměrné dospělé výšky. Dle literárních údajů je finální výška v dospělosti menší než původně předpokládaná (151 cm u mužů a 140 cm u žen). Je známo, že růstový hormon má pozitivní efekt na růstový potenciál u dětí s IUGR a následně i u pacientů s Russell-Silver syndromem. Cílem studie bylo posoudit efekt sedmileté léčby růstovým hormonem dětí s RSS.

Studie zahrnovala celkem 26 pacientů (16 chlapců), u kterých byl RSS stanoven v průměrném věku 2,9 roku. Klinická kritéria pro stanovení diagnózy zahrnovala hmotnost a/nebo výšku pod −2 směrodatné odchylky (SD – standard deviation) pro gestační věk, typické rysy tváře, asymetrii těla, hypoglykemii buď izolovanou, nebo spojenou s excesivním pocením. Za minoritní příznaky RSS byly považovány klinodaktylie, syndaktylie a nález malého V. prstu.

Před zahájením terapie růstovým hormonem (RH) byli všichni pacienti v prepubertálním období. K terapii byl používán biosyntetický lidský růstový hormon po průměrnou dobu 9,8 roku a všichni pacienti dosáhli FV. Průměrná výška pacientů byla při zahájení terapie −2 SD a zvýšila se na −1,3 SDS.

Finální výška pacientů však nedosáhla cílové výšky (−0,90 SDS, p = 0,003). Faktory, které ovlivnily finální výšku, byly následující: výška na začátku léčby (negativní korelace) a přírůstek výšky při nástupu puberty (pozitivní korelace). Během léčby došlo k podstatnému zvýšení výšky vsedě, z čehož vyplývá pozitivní efekt na spinální výšku pacientů. U pacientů došlo také k signifikantnímu nárůstu hmotnosti a BMI.

Závěrem je možno konstatovat, že dlouhodobá terapie RH signifikantně pozitivně ovlivňuje růst a tělesný vývoj dětí s RSS.

(moa)

Zdroj: Effect of Long-Term Growth Hormone Treatment on Final Height of Children with Russell-Silver Syndrome. Horm Res Paediatr 2010; 74: 212–217; DOI:Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se