Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u pacientů s deficitem růstového hormonu

5. 10. 2015

Deficit růstového hormonu (RH) je spojen se sníženou kostní minerální denzitou (bone mineral density – BMD). Cílem předkládané studie bylo zjistit, jestli má suplementace RH nějaký vliv na BMD, kostní obrat a změny v mikroarchitektonice kosti. Zároveň se autoři snažili identifikovat faktory, které vliv RH na kosti ovlivňují.

Inzerce

V rámci studie byli prospektivně sledováni pacienti s deficitem RH vzniklým v dospělosti (adult onset growth hormone deficiency – AO-GHD) a v dětství (childhood onset growth hormone deficiency – CO-GHD), kteří byli léčeni RH v režimu kontrolovaném normalizací IGF-I. Na začátku studie a v měsících 3, 6, 12 a 24 byly stanoveny parametry BMD v oblasti lumbální páteře (L1–L4) a femuru a u některých pacientů i markery kostního obratu, osteokalcin a C-terminální peptid kolagenu I (CTx). Trabekulární kostní skóre (TBS) bylo u vybrané skupiny sledovaných pacientů stanoveno z klasické kostní denzitometrie lumbální páteře pomocí softwaru iNsight® na začátku studie a v měsících 12 a 24.

Celkem bylo do studie zařazeno 147 pacientů s deficitem růstového hormonu (průměrný věk 35,1 roku, 84 mužů / 63 žen, 43 pacientů s CO-GHD / 104 s AO-GHD). Během léčby došlo k signifikantnímu nárůstu BMD v oblasti lumbální páteře i femuru (nárůst o 14 % a 7 % po 2 letech, p < 0,0001). Markery kostního obratu vzrostly během prvních 12 měsíců léčby, posléze došlo k opětovnému poklesu CTx. Po 2 letech léčby byl pozorován i signifikantní nárůst TBS (4 %, p = 0,02). Nárůst BMD byl signifikantně vyšší u mužů (nárůst o 15 % u mužů vs. 10 % u žen, p = 0,037) a u jedinců s CO-GHD (13 %, p = 0,004).

Suplementace RH vede k nárůstu BMD s odpovídajícími změnami v kostním metabolismu a mikroarchitektonice kosti. Pozitivní vliv RH na stav kostí je výraznější u mužů a jedinců, u kterých deficit RH vznikl již v dětství.

(epa)

Zdroj: Kužma M., Kužmová Z., Zelinková Z., et al. Impact of the growth hormone replacement on bone status in growth hormone deficient adults. Growth Horm IGF Res. 2014 Feb; 24 (1): 22–8; doi: 10.1016/j.ghir.2013.12.001. Epub 2013 Dec 7.Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se