Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u dospělých pacientů s jeho deficitem

1. 5. 2014

Deficit růstového hormonu (GH) je asociován s poklesem kostní minerální denzity (BMD). Studie popisuje signifikantní nárůst kostní minerální denzity ve druhém roce léčby růstovým hormonem u pacientů s jeho deficitem.

Deficit růstového hormonu (GH) je asociován s poklesem kostní minerální denzity (BMD). Jeho exogenní aplikace má pozitivní vliv na stav kostí, nicméně mechanismus a rozsah, v jakém k tomu dochází, jsou stále předmětem debat. Primárním cílem předkládané práce bylo zhodnotit vliv podávání GH na BMD. Práce českých autorů dále hodnotila jeho vliv na kostní obrat a mikroarchitekturu kosti a sledovala faktory ovlivňující efekt terapie GH na BMD.

Studie prospektivně dva roky sledovala dospělé pacienty s deficitem GH získaným v dětství nebo v dospělosti léčené GH v režimu normalizace inzulinu podobného růstového faktoru. U pacientů byla na začátku studie, po 3, 6, 12 a 24 měsících měřena BMD (denzitometr Hologic) v oblasti lumbální páteře (L1-L4) a femuru. U podskupiny pacientů byly ve stejných intervalech hodnoceny markery kostního obratu (osteokalcin a C-terminální telopeptid kolagenu I – CTx) a na začátku a konci studie také skóre trabekulární kosti odvozené od DXA lumbální páteře pomocí iNsight® softwaru.

Studie zahrnovala celkem 147 pacientů s deficitem GH (věk 35,1 roku; 84 mužů; 43 pacientů s deficitem GH získaným v dětství). Během léčby došlo k významnému nárůstu BMD lumbální páteře a femuru (o 14 %, respektive 7 % po dvou letech; p < 0,0001). Markery kostního obratu během prvních 12 měsíců léčby vzrostly, následně však došlo k jejich poklesu. Po dvou letech byl pozorován signifikantní nárůst ve skóre trabekulární kosti (4 %; p = 0,004). Nárůst BMD byl výraznější u mužů než u žen (15 % vs. 10 %; p = 0,037) a u pacientů s deficitem GH získaným v dětství (13 %; p = 0,004).

Suplementace GH vede u pacientů s jeho deficitem k nárůstu BMD s odpovídajícími změnami v hodnotách markerů kostního obratu i mikroarchitektuře kosti hodnocené pomocí skóre trabekulární kosti. Pozitivní efekt GH na stav kostí je výraznější u mužů a pacientů s deficitem GH získaným v dětství.

(the)

Zdroj: Kužma M., Kužmová Z., Zelinková Z., et al. Impact of growth hormone replacement on bone status in growth hormone deficient adults. Growth Hor IGF Res 2013; doi: 10.1016/j.ghir.2013.12.001.Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se