Vliv podávání růstového hormonu na mortalitu dospělých pacientů s GHD

6. 4. 2015

Dospělí pacienti s deficitem růstového hormonu (GHD) mají kratší očekávanou délku života. Vliv hormonální substituce na mortalitu těchto pacientů není znám. V Nizozemsku proto proběhla studie, která na celonárodní úrovni zhodnotila vliv podávání růstového hormonu (GH) na mortalitu dospělých pacientů s GHD.

Do studie byli zařazeni všichni pacienti s GHD z Nizozemského národního registru dospělých se substituční léčbou GH. Pacienti z tohoto registru, kteří užívali substituční léčbu (n = 2 229), byli sledování retrospektivně v období 1985–2009. Hlavním sledovaným parametrem byla standardizovaná mortalita (SM) celková, onkologická a kardiovaskulární. Mortalita zařazených pacientů byla porovnána se skutečnou mortalitou populace celého Nizozemska s ohledem na příčinu, pohlaví, kalendářní věk a věkově specifickou mortalitu.

Ve sledovaném období zemřelo 95 pacientů oproti předpokládanému počtu úmrtí 74,6 (SM = 1,27 [95% CI 1,04–1,56]). U mužů se substitucí GH se mortalita (celková, kardiovaskulární, onkologická) nelišila od celkové nizozemské populace. U žen byla mortalita vyšší než u mužů. Po vyřazení vysoce rizikových pacientek byla u žen zjištěna vyšší kardiovaskulární mortalita, zatímco celková a onkologická mortalita byly srovnatelné s obecnou populací. Jako faktory, které ovlivňují mortalitu pacientů se substitucí GH, určila univariantní analýza pohlaví, začátek GHD, věk a kauzální diagnózu.

Nizozemská studie ukázala, že mortalita dospělých pacientů s GHD je při hormonální substituci srovnatelná s obecnou populací a je kromě pohlaví ovlivněna etiologií deficitu růstového hormonu.

(zza)

Zdroj: Van Bunderen C. C., van Nieuwpoort I. C., Arwert L. I. Does Growth Hormone Replacement Therapy Reduce Mortality in Adults with Growth Hormone Deficiency? Data from the Dutch National Registry of Growth Hormone Treatment in Adults. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Aug 17. [Epub ahead of print]Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se