Léčba růstovým hormonem u dětí nezvyšuje riziko vzniku nádorového onemocnění

27. 12. 2010

V odborných kruzích se od počátku používání růstového hormonu diskutuje o tom, zda jeho dlouhodobé užívání nemůže vést k vyššímu riziku vzniku nádorů.

V odborných kruzích se od počátku terapeutického používání růstového hormonu diskutuje o tom, zda jeho dlouhodobé užívání nemůže vést k vyššímu riziku vzniku nádorů. Mezinárodní studie uveřejněná v srpnovém čísle The Journal of Pediatrics však prokázala, že léčba růstovým hormonem není spojena se zvýšenou incidencí nádorových onemocnění. Většinu účinků růstového hormonu zprostředkovávají molekuly IGF-1 a IGF-2, které kromě metabolismu ovlivňují také buněčnou proliferaci, diferenciaci a apoptózu. Odtud pramení otázka, zda je používání růstového hormonu bezpečné.

Metodika studie

Vědecký výzkum vycházel z dat Pfizer International Growth Database (KIGS) – databáze, která získává a zpracovává informace o pacientech s růstovou poruchou a jejich léčbě. Z databáze byli vybráni pouze jedinci, u nichž nebyla známá zvýšená predispozice pro vznik nádoru před zahájením terapie růstovým hormonem. V další fázi pak byla srovnávána incidence nádorového onemocnění v této kohortě pacientů s obecnou populací za pomoci věkově nepřímo standardizované incidence, tzv. SIR (tj. porovnání skutečného a očekávaného počtu případů ve sledované populaci se zohledněním věku, pohlaví a země původu).

Výsledky studie

Ve sledované skupině 58 603 pacientů bylo pozorováno celkem 32 nových maligních neoplazií oproti 25,3 očekávaných (incidence 16,4/100 000 pacientoroků, SIR 1,26; 95% interval spolehlivosti 0,86-1,78). V žádné ze sledovaných skupin pacientů s růstovou poruchou nebyl nalezen statisticky významný rozdíl oproti očekávanému počtu případů. Ačkoliv studie vyvrátila asociaci mezi terapií růstovým hormonem a zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění, pro definitivní závěry bude potřeba dalšího dlouhodobějšího sledování pacientů.

(blš)

Zdroj: Wilton P., Mattsson A. F., Darendeliler F.: Growth hormone treatment in children is not associated with an increase in the incidence of cancer: experience from KIGS (Pfizer International Growth Database). J Pediatr. 2010; 157 (2): 265–270.Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se