Studie Teri-PRO: pohled na benefity teriflunomidu očima pacientů

6. 8. 2018

Teri-PRO je celosvětová studie fáze IV přinášející data z reálné klinické praxe. Její autoři se rozhodli posoudit zkušenosti samotných pacientů s léčbou teriflunomidem.

Úvod

Výstupy studie z pohledu pacientů (PROs – patient-reported outcomes) poskytují lékařům lepší porozumění vlivu léčby na běžný život nemocných, o které pečují. Studie z reálné klinické praxe (real-world), jež umožňují nastavit širší inkluzní kritéria než randomizované studie, mohou pomoci při rozhodování o preskripci a výběru nemoc modifikující léčby (DMT – disease-modifying therapy) pro zvládání relabujících forem roztroušené sklerózy (RRS). Autoři studie Teri-PRO použili PROs k posouzení spokojenosti pacientů s léčbou, bezpečnosti a snášenlivosti teriflunomidu.

Cíle studie

Pacienti s RRS (n = 1000) užívali po 48 týdnů teriflunomid dle doporučení v dané zemi. Primárním cílem byla celková spokojenost (global satisfaction) s léčbou teriflunomidem hodnocená pomocí dotazníku Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM). Sekundární cíle zahrnovaly srovnání skóre TSQM u pacientů, kteří přecházeli na teriflunomid z jiné DMT, ve 48. týdnu oproti začátku léčby, doplňující PROs a bezpečnost.

Výsledky

Průměrné skóre celkové spokojenosti podle dotazníku TSQM bylo ve 48. týdnu vysoké (68,2). Pacienti, kteří přešli na teriflunomid z jiné DMT, uvedli ve 48. týdnu signifikantní zlepšení oproti stavu při zahájení léčby, a to ve všech 4 hodnocených oblastech TSQM (ve všech případech p < 0,0001). Nežádoucí příhody odpovídaly zkušenostem popsaným v předcházejících studiích s teriflunomidem.

Shrnutí a závěr

Pacienti uvedli vysokou spokojenost s léčbou teriflunomidem. Ti, kteří jej začali užívat místo jiné DMT, navíc popsali zvýšení spokojenosti oproti začátku terapie. Vysoká spokojenost s léčbou může u pacientů s RRS zlepšit adherenci k terapii, a tedy podpořit přínos takovéto léčby. Stabilní výsledky pozorované u hybnosti a kognitivních funkcí v kombinaci s daty týkajícími se úrovně kvality života, zvládnutelnou bezpečností a dobrým profilem snášenlivosti a taktéž výsledky z Teri-PRO podporují použití teriflunomidu u RRS v 1. linii léčby, případně jako terapeutickou volbu u pacientů, kteří potřebují změnit DMT.

(mir)

Zdroj: Coyle P. K., Khatri B., Edwards K. R., et al. Patient-reported outcomes in relapsing forms of MS: real-world, global treatment experience with teriflunomide from the Teri-PRO study. Mult Scler Relat Disord 2017 Oct; 17: 107–115, doi: 10.1016/j.msard.2017.07.006.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se