Možný přínos estriolu v léčbě roztroušené sklerózy?

17. 2. 2016

Podávání estriolu bylo spojeno s nižší mírou relapsů u pacientek s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Toto zjištění přinesla randomizovaná studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány v časopisu Lancet Neurology.

Inzerce

Během těhotenství, tedy ve stavu, kdy je zvýšená hladina estriolu v organismu, klesá míra relapsů u RRRS. Preklinické studie prokázaly neuroprotektivní a protizánětlivý efekt estriolu.

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze II probíhala v období 2007−2014. Zařazeny do ní byly ženy ve věku 18−50 let s RRRS. Pacientky byly náhodně rozděleny do skupin užívajících orální estriol (8 mg denně) či placebo, vždy v kombinaci s glatiramer-acetátem (20 mg denně). Primárním cílem léčby byla roční četnost relapsů (hodnocená po 24 měsících léčby).

Celkem bylo do studie zařazeno 164 žen, z nichž 83 užívalo estriol a 81 placebo. Roční míra relapsů činila 0,25/rok (95% CI 0,17−0,37) u žen užívajících estriol oproti 0,37/rok (95% CI 0,25–0,53) ve skupině s placebem. Toto představovalo poměr rizik vyjádřený jako adjusted rate ratio 0,63 (95% CI 0,37−1,05; p = 0,077). Podíl pacientek, u nichž byla zaznamenaná závažná nežádoucí příhoda, se mezi oběma skupinami nelišil. Ve skupině žen léčených estriolem byla častější nepravidelná menstruace (23 vs. 4 %; p = 0,0005), tyto pacientky však méně často prodělaly vaginální infekci (1 vs. 11 %; p = 0,01117). V období sledování nebyl ani u jedné ze skupin zaznamenán rozdíl ve výskytu fibrocystických změn prsou, děložních fibroidů nebo v měřené tloušťce endometria.

Autoři konstatují, že v této studii splnila kombinace estriolu a glatiramer-acetátu kritéria pro snížení míry relapsů. Léčba byla po dobu 24 měsíců dobře tolerovaná. Výzkumníci proto na základě této zkušenosti plánují klinickou studii fáze III.

(eza)

Zdroj: Voskuhl R. R. et al. Estriol combined with glatiramer acetate for women with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Neurol 2016 Jan; 15 (1): 35−46; doi: 10.1016/S1474-4422(15)00322-1.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se