Liší se ve Francii léčba roztroušené sklerózy?

23. 10. 2018

V roce 2018 existuje široká škála léčebných možností roztroušené sklerózy a volba terapie vhodné pro konkrétního pacienta může být zapeklitým problémem. Recentní přehledový článek se věnuje současným možnostem a postupům léčby relabující-remitující roztroušené sklerózy (RRRS) ve Francii.

Úvod

První linie léčby RRRS zahrnuje injekčně podávané imunomodulátory – interferony beta a glatirameracetát. V posledních letech však k léčivům 1. linie přibyly i perorálně podávaný teriflunomid a dimethylfumarát. Léky 2. linie – fingolimod a natalizumab – je možné využít v 1. linii pouze u zvláště agresivních forem RS.

Terapeutické modality a jejich indikace

Interferony beta

Mezi interferony beta (IFN-β) pro léčbu RS patří IFN-β1a a IFN-β1b.

Intramuskulární IFN-β1a (Avonex) je indikován jako 1. linie léčby u pacientů s RRRS. Léčba musí být přerušena v případě, že se u pacienta rozvine sekundárně progresivní forma RS. Subkutánní IFN-β1a (Rebif) je indikován u pacientů s vysokým rizikem rozvoje klinicky definované RS po iniciální zánětlivé demyelinizační příhodě. Efektivní je i v léčbě RRRS, naopak účinnost u sekundárně progresivní RS prokázána nebyla. Pegylovaný IFN-β1a (Plegridy) je určen pro léčbu dospělých s RRRS.

IFNβ-1b (Betaferon, Extavia) je vhodný pro pacienty s vysokým rizikem rozvoje klinicky definované RS po iniciální zánětlivé demyelinizační příhodě. Využití najde i u pacientů s RRRS a sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (SPRS).

Glatirameracetát

Glatirameracetát (Copaxone) je indikován pouze u RRRS, nikoliv u primárně ani sekundárně progresivní RS.

Dimethylfumarát

Dimethylfumarát (Tecfidera) je perorální lék pro léčbu dospělých pacientů s relabující roztroušenou sklerózou.

Teriflunomid

Teriflunomid (Aubagio) se podává v 1 denní dávce. Toto perorální léčivo je určeno opět dospělým s RRRS. Inhibuje dihydroorotátdehydrogenázu, enzym zvýšeně exprimovaný v proliferujících lymfocytech. To ve výsledku snižuje dostupnost T i B lymfocytů v CNS. Data z dvouletých placebem kontrolovaných klinických studií TOWER a TEMSO prokázala významné snížení počtu relapsů za rok (o 36,3 %, resp. 31,5 %) u skupiny s dávkou 14 mg denně. Teriflunomid u velké většiny pacientů ve studii TEMSO výrazně zpomalil nástup zhoršování pohyblivosti (hodnoceno pomocí EDSS − Expanded Disability Status Scale).

Závěr a shrnutí

Imunomodulační terapie 1. linie znamenala revoluci v léčbě roztroušené sklerózy. Injekčně podávané interferony beta a glatirameracetát mají v terapii stále své místo, zvláště kvůli příznivému bezpečnostnímu profilu. Příchod perorálních léčiv byl ovšem pacienty přijat velice pozitivně. Všechny zmíněné možnosti terapie výrazně snižují aktivitu RS a zvyšují kvalitu života. Široké spektrum léčebných možností umožňuje personalizovaný výběr terapie šitý na míru konkrétnímu pacientovi.

(dos)

Zdroj: Biotti D., Ciron J. First-line therapy in relapsing remitting multiple sclerosis. Rev Neurol (Paris) 2018 Jun; 174 (6): 419−428, doi: 10.1016/j.neurol.2018.03.012.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se