Klinické nálezy u pacientů s multifokální progresivní leukoencefalopatií po léčbě natalizumabem

2. 3. 2011

Natalizumab byl pro léčbu relabující formy roztroušené sklerózy (RS) poprvé schválen v roce 2004, v současné době je jeho užívání povoleno ve více než 50 zemích světa a do června 2010 bylo tímto preparátem léčeno více než 71 000 pacientů.

Natalizumab byl pro léčbu relabující formy roztroušené sklerózy (RS) poprvé schválen v roce 2004, v současné době je jeho užívání povoleno ve více než 50 zemích světa a do června 2010 bylo tímto preparátem léčeno více než 71 000 pacientů. Od doby uvedení preparátu na světový trh se u malého množství pacientů (celkem 68 pacientů, data k září 2010) léčených natalizumabem rozvinula progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), což je vzácná oportunní infekce CNS vyvolaná JC virem. 79 % pacientů s PML přežilo.

Cílem studie bylo vyšetřit prediktory přežití u prvních 35 pacientů s PML a zhodnotit funkční následky onemocnění. V období od ledna do března 2010 bylo u zmíněných pacientů s PML provedeno funkční vyšetření pomocí Karnofsky Performance Scale, průměrná doba sledování byla 5 měsíců. Charakteristiky nefatálních a smrtelných případů pacientů s PML byly srovnány s cílem určit proměnné spojené se zlepšením přežití.

Ze srovnání vyplynulo, že přeživší pacienti s PML byli mladší a měli nižší EDSS skóre před nástupem PML. Vyšší mortalita byla zaznamenána v USA (80 %) oproti Evropě (20 %). Fatální případy v USA byly v pokročilejším stadiu RS (diagnostikováno pomocí MR). Délka podávání natalizumabu a předchozí podávání jiných imunosupresivních léků neměly signifikantní vliv na přežití pacientů s PML.

U přeživších pacientů uběhla signifikantně kratší doba od nástupu příznaků do stanovení diagnózy PML (44,2 versus 62,8 dne). Průměrná hladina DNA JC viru v mozkomíšním moku byla nižší u přeživších pacientů s PML.

Při hodnocení funkčních nálezů u PML přeživších pacientů bylo konstatováno, že vykazovali celou škálu poškození od mírných až po těžké, každý pacient se však nacházel v odlišné fázi své základní choroby. Z jedinců s PML sledovaných déle než 6 měsíců mělo 33 % mírné, 33 % střední a 33 % závažné postižení. U pacientů se závažnou formou postižení je nutné zdůraznit, že měli již před léčbou natalizumabem vysoké EDSS skóre. Většina pacientů byla léčena rychlým odstraněním natalizumabu z cirkulace, u 91 % došlo k rozvoji imunorestitučního zánětlivého syndromu, který byl léčen kortikoidy.

Z uvedených údajů vyplývá, že časné stanovení diagnózy PML a agresivní management PML může zlepšit výsledky pacientů.

(moa)

Zdroj: Vermersch P., Foley J., Gold R., Kappos L., Olsson T., Cadavid D., Bozic C., Richman S.: Overview of Clinical Outcomes in Cases of Natalizumab-Associated Progressive Multifocal Leukoencephalopathy. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Göteborg, Švédsko. Prezentováno 15. října 2010.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se