Fampridin ve formě tablet s řízeným uvolňováním prokázal účinek na zlepšení motorických funkcí v léčbě roztroušené sklerózy

12. 9. 2016

V časopisu Drugs byly v září 2013 publikovány výsledky 12měsíčního retrospektivního sledování nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Cílem studie bylo posoudit efekt léčby pomocí fampridinu na motorické funkce, rychlost chůze pacientů, jejich vytrvalost a celkovou soběstačnost.

Poruchy chůze jsou popisovány jako jeden z prvních příznaků RS a vyskytují se až u poloviny pacientů. Na jejich vzniku se podílí řada faktorů − jednak svalová spasticita nebo naopak slabost svalů, dále ataxie způsobená lézemi v mozečku a rovněž poruchy vidění i senzitivního čití a dysfunkce vestibulárního aparátu.

Fampridin (4-aminopyridin) je blokátor kaliových kanálů, který dokáže obnovit vedení akčních potenciálů v nervových vláknech CNS s poškozeným myelinem, stejně jako synaptickou transmisi a vzrušivost nervů. Proto se podává jako standard léčby u pacientů s RS a poruchami chůze.

Design studie a sledovaní pacienti

V retrospektivní studii byli sledováni po dobu 12 měsíců pacienti ve věku 33−72 let, kteří byli léčeni v centru pro veterány (Veterans Affairs Medical Center) pro zhoršení chůze. Jednalo se o 20 nemocných, u nichž se RS objevila ve věku průměrně 35 let a doba trvání onemocnění byla průměrně 23,5 roku. Nejčastěji se u nich vyskytovala relabující-remitující RS (v 55 % případů) a sekundárně progresivní RS (ve 30 %), primárně progredující RS byla zastoupena v 15 %.

Pacienti dostávali dávku 10 mg fampridinu 2× denně. Hodnotila se motorická odpověď a testovala se chůze na 10 metrů a 2minutový test chůze (2MWTs − 2-minute walk test). Zlepšení rychlosti chůze o > 20 % již bylo klinicky významné. Změny sebeobslužnosti měřené dle Total Functional Independence Measure (TFM) byly posuzovány podle výpovědi pacienta a jeho opatrovníka a hodnocení ošetřujícího lékaře.

Výsledky

Zlepšení hybnosti odráží celkové zlepšení motorických funkcí. Léčba pomocí fampridinu vedla ke klinicky významnému zlepšení v rychlosti chůze i vytrvalosti (p < 0,05). Sledované parametry se zlepšily u poloviny pacientů léčených po celou dobu 12 měsíců a u čtvrtiny z těch, kteří předčasně ukončili léčbu. Rychlost chůze vzrostla o 33 % a vytrvalost se zvýšila o 31 %. Tyto změny nebyly ovlivněny změnou svalového tonu.

Bezpečnost

U 5 pacientů se vyskytly jako nežádoucí účinky poruchy spánku, závrať a bolesti hlavy. Tito nemocní ukončili léčbu po minimálně 4 týdnech léčby.

Závěr

Léčba fampridinem zlepšila motorické funkce a vedla ke zlepšení jak rychlosti chůze pacientů, tak i jejich vytrvalosti. Celkově se zlepšila soběstačnost pacientů.

(imt)

Zdroj: Rabadi M. H., Kreyborg K., Vincent A. S. Sustained-release fampridine (4-aminopyridine) in multiple sclerosis: efficacy and impact on motor function. Drugs R D 2013; 13 (3): 175−181; doi: 10.1007/s40268-013-0020-x.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se