Dlouhodobý imunologický účinek alemtuzumabu

22. 3. 2017

Účinnost alemtuzumabu, monoklonální protilátky proti antigenu CD52, byla v léčbě roztroušené sklerózy testována v několika klinických studiích. Podání alemtuzumabu vede k významné depleci T- a B-buněk, které se pomalu rekonstituují v průběhu několika měsíců za současného zvýšení populace regulačních regulačních T-lymfocytů (Treg). Nedávno publikovaná studie se jako první zaměřila na dlouhodobé hodnocení funkce regulačních T-lymfocytů u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených alemtuzumabem.

Inzerce

Metodika a průběh studie

Autoři studie sledovali po dobu 2 let celkem 29 pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) léčených alemtuzumabem v rámci klinických studií III. fáze CARE-MS I a CARE-MS II. Pacientům byly intravenózně podány dva cykly léčby – 5 dávek léčiva po 12 mg při zahájení studie (měsíc 0) a poté 3 dávky po roce od zahájení studie (měsíc 12). Vzorky periferní krve pro analýzu byly odebrány v měsících 0 (před zahájením terapie), 6, 12 (před podáním druhého cyklu), 18 a 24.

Hodnoceny byly hladiny mRNA 26 různých imunologických molekul (cytokinů, chemokinů, chemokinových receptorů a transkripčních faktorů), procentuální výskyt lymfocytů TH1 a TH17 a Treg a dále supresorová aktivita Treg, specifická pro bazický protein myelinu (MBP).

Výsledky

Během doby sledování se vyskytlo celkem 12 relapsů u 9 pacientů. Tři pacienti neobdrželi druhý cyklus léčby (2 kvůli časnému vystoupení ze studie a 1 pacient pro trombocytopenii). Nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí příhody, nejčastějším nežádoucím účinkem byla vyrážka, dále se vyskytly mírné infekce.  

Během celé doby sledování po podání alemtuzumabu bylo v periferní krvi pozorováno trvalé zvýšení mRNA hladin protizánětlivých cytokinů − interleukinů 10 a 17 a transformujícího růstového faktoru beta (TGF-β). Hladiny prozánětlivých molekul spojených s lymfocyty TH1 a TH17 naopak trvale poklesly. Procentuální výskyt CD4+ buněk zůstal po podání alemtuzumabu signifikantně nižší, zatímco podíl lymfocytů TH1 a TH17 se nezměnil. V měsíci 24 byl detekován signifikantní nárůst procentuálního výskytu Treg-buněk, což bylo provázeno zvýšením supresorové aktivity proti MBP-specifickým TH1 a TH17 buňkám.

Závěr

Dlouhodobý terapeutický efekt alemtuzumabu v léčbě RRRS může zahrnovat změnu v rovnováze cytokinů. Posun směrem k utlumení zánětu je spojen s rekonstitucí podskupiny CD4+ T-lymfocytů, při které dochází k expanzi Treg-buněk se zvýšenou supresorovou aktivitou.

(este)

Zdroj: De Mercanti S., Rolla S., Cucci A. et al. Alemtuzumab long-term immunologic effect: Treg suppressor function increases up to 24 months. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2016; 3 (1): e194, doi: 10.1212/nxi.0000000000000194.

 Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více