Zvyšuje biologická léčba psoriázy riziko závažných infekcí?

14. 12. 2016

Pacientům s rezistentní psoriázou přináší biologická léčba novou naději. Je však tato terapie bezpečná? Můžeme očekávat více infekčních komplikací?

Úvod

Biologická léčba je indikována u středně těžké až těžké plakové psoriázy a psoriatické artritidy v případech nedostatečné odpovědi na klasickou systémovou léčbu. Účinnost biologické léčby byla potvrzena několika studiemi (PHOENIX 1 a 2, SPIRIT aj.). Hodnocení tolerance je však složitější s ohledem na relativně malou četnost nežádoucích účinků, zejména těch závažných. Jednoznačnou odpověď na otázku bezpečnosti lze získat na základě údajů od velkého počtu léčených pacientů. Například BIOBADADERM je španělský registr nežádoucích účinků systémové léčby v dermatologii, který od roku 2008 sdružuje data ze 12 specializovaných pracovišť.

Metodika studie

Recentní studie vycházející z registru BIOBADADERM hodnotí údaje celkem 2153 pacientů a je zaměřena na výskyt infekcí v průběhu klasické a biologické systémové léčby psoriázy. Výzkum zahrnuje následující léčivé přípravky:

  • acitretin,
  • cyklosporin,
  • methotrexát,
  • infliximab,
  • etanercept,
  • adalimumab,
  • ustekinumab,
  • kombinace: adalimumab + methotrexát, ustekinumab + methotrexát.

Hodnocen byl poměr rizika dané léčebné modality ve srovnání s methotrexátem v monoterapii, a to s ohledem na celkový výskyt všech infekcí, závažné infekční nežádoucí účinky a rekurentní infekce.

Výsledky

Celkový výskyt infekcí byl signifikantně vyšší při léčbě kombinací adalimumab + methotrexát (poměr rizik RR = 2,13), také při terapii infliximabem (RR = 1,71), cyklosporinem (RR = 1,58), při kombinaci ustekinumab + methotrexát (RR = 1,56) a při aplikaci etanerceptu (RR = 1,34).

Pokud se jedná o závažné infekční komplikace, významně vyšší výskyt byl zaznamenán u kombinace adalimumabu s methotrexátem (RR = 3,28) a u cyklosporinu (RR = 3,12).

Pacienti léčení kombinací adalimumab + methotrexát měli rovněž signifikantně vyšší riziko recidiv infekcí (RR = 4,33).

Ostatní léčebné modality (adalimumab v monoterapii, ustekinumab v monoterapii) vykazovaly srovnatelný výskyt infekčních nežádoucích účinků jako léčba methotrexátem.

Závěr

Uvedená práce sice naznačuje vyšší výskyt infekcí a/nebo jejich recidiv při léčbě infliximabem či kombinací adalimumabu s metotrexátem, nicméně výskyt závažných infekcí je vyšší právě jen u kombinace adalimumab + methotrexát a je obdobný jako u cyklosporinu. Ostatní hodnocené účinné látky, ať už v monoterapii, nebo v kombinaci, riziko závažných infekčních komplikací nezvyšují.

(thr)

Zdroj: Dávila-Seijo P., Dauden E., Descalzo M. A. et al. Infections in moderate-to-severe psoriasis patients treated with biological drugs compared to classic systemic drugs: findings from the BIOBADADERM registry. J Invest Dermatol 2016 Sep 24, doi: 10.1016/j.jid.2016.08.034 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Partneři sekce
UCB

Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se