Perzistence pacientů s psoriázou na biologické léčbě – výsledky studie PSOLAR

27. 11. 2015

Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR) je mezinárodní observační klinická studie, která je zaměřena na dlouhodobou bezpečnost systémových a biologických léčiv u 12 095 pacientů s psoriázou. Američtí a kanadští autoři se ve své práci zaměřili na faktory ovlivňující přetrvávání a na srovnání délky perzistence na léčbě jednotlivými biologickými léčivy u pacientů s psoriázou.

Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR) je mezinárodní observační klinická studie, která je zaměřena na dlouhodobou bezpečnost systémových a biologických léčiv u 12 095 pacientů s psoriázou. Američtí a kanadští autoři se ve své práci zaměřili na faktory ovlivňující přetrvávání a na srovnání délky perzistence na léčbě jednotlivými biologickými léčivy u pacientů s psoriázou.

Přetrvávání pacientů na léčbě ovlivňuje celá řada faktorů, např. účinnost léčby, její bezpečnost a tolerance pacientem, cena léčby, výsledná kvalita života nemocného apod. Délka léčby daným preparátem byla ve studii hodnocena jako čas mezi prvním užitím léku a ukončením léčby, výměnou za jiný preparát (stop/switch), eventuálně vyjmutím z registru nebo ukončením observační fáze studie. Analýza byla provedena zvlášť pro 1., 2. a 3. linii léčby. Spolu s délkou expozice byly hodnoceny i věk, pohlaví, etnikum, BMI, výskyt psoriázy v rodině, kuřácký status, konzumace alkoholu, délka trvání onemocnění psoriázou, skóre Physician Global Assessment (PGA), přítomnost psoriatické artritidy, současné užívání metotrexátu, typ pojištění a předchozí léčba.

Z výsledků práce plyne, že ustekinumab (n = 1833) a adalimumab (n = 1303) užívalo více pacientů než etanercept (n = 537) a infliximab (n = 327). Mezi pacienty bez předchozí zkušenosti s biologickou léčbou byl v 1. linii nejčastěji volen adalimumab (36 %) následovaný ustekinumabem (32 %). Důvody pro stop/switch byly u jednotlivých léčiv podobné. S delší perzistencí na léčbě bylo asociováno mužské pohlaví a příslušnost k evropské populaci. Se sníženou perzistencí byla naopak spojená léčba infliximabem, adalimumabem a etanerceptem (ve srovnání s ustekinumabem) a současná léčba metotrexátem.

Pacienti léčení ustekinumabem, kteří dříve neužívali jiná biologická léčiva, vykazovali signifikantně delší perzistenci než pacienti na antiTNF terapii (infliximab, adalimumab a etanercept). Lepší perzistenci vykazoval ustekinumab i u pacientů, kteří již v minulosti biologickou léčbu psoriázy absolvovali. Mezi nemocnými s psoriatickou artritidou (PsA) bez předchozí zkušenosti s biologickou léčbou vykazoval ustekinumab signifikantně lepší perzistenci než etanercept. I mezi pacienty s PsA, kteří byli již dříve léčeni biologickými léčivy, vykazoval ustekinumab delší perzistenci než antiTNF terapie. Výsledky je nutné ještě zkorelovat s ohledem na účinnost léčby.

(epa)

Zdroj: Menter A., Papp K., Krueger G. G. et al. Persistence of biologic therapy in psoriatic disease: results from the psoriasis longitudinal assessment and registry (PSOLAR). Ann Rheum Dis 2015; 74 (Suppl. 2): 863.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Partneři sekce
UCB

Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se