Biologická léčba u pacientů s psoriázou nezvyšuje riziko závažných infekcí

12. 12. 2017

Použití biologické léčby je u pacientů s psoriázou provázeno obavami z rizika vzniku závažných infekcí. Britská prospektivní kohortová studie se zabývala porovnáním tohoto rizika při podávání biologických léčiv a nebiologické systémové léčby.

Úvod

K terapii středně závažné až závažné psoriázy se stále více používá biologická imunomodulační léčba. U pacientů s psoriázou je infekce hlavním nežádoucím účinkem biologických léčiv a má často za následek ukončení jejich podávání. Proto mají pacienti, u kterých je plánováno převedení z méně účinné nebiologické systémové léčby na terapii biologickou, ze závažných infekcí obavy. Cílem prezentované studie bylo objasnit, zda biologická léčiva etanercept, adalimumab a ustekinumab, doporučená ve Velké Británii pro terapii středně závažné až závažné psoriázy, zvyšují v porovnání s nebiologickou systémovou léčbou riziko závažných infekcí. Středně závažná až závažná psoriáza byla definována jako hodnota skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ≥ 10 a DLQI (Dermatology Life Quality Index) > 10.

Metodika studie

K vyhodnocení rizika bylo použito srovnání kohorty pacientů léčených biologickými léčivy s kohortou pacientů s nebiologickou systémovou terapií. Data byla získána z rozsáhlého národního prospektivního registru psoriázy BADBIR (British Association of Dermatologists Biologic Interventions Register) a byl použit Coxův model proporčních rizik vážený podle propensity score.

Výsledky

V kohortách léčených etanerceptem, adalimumabem a ustekinumabem bylo zahrnuto 1 352, 3 271 a 994 pacientů, kohorta s nebiologickou léčbou obsahovala 3 421 účastníků. Z celkového počtu 5 617 pacientů léčených biologickými látkami došlo k závažné infekci u 283 osob. Míra incidence závažných infekcí na 1 000 pacientoroků byla u nebiologické léčby 14,2 (95% interval spolehlivosti [CI] 11,5–17,4), u etanerceptu 15,3 (95% CI 11,6–20,1), u adalimumabu 13,9 (95% CI 11,4–16,6) a u ustekinumabu 15,1 (95% CI 10,8–21,1).

U žádného ze zkoumaných biologických léčiv nebylo zjištěno významné zvýšení rizika závažných infekcí, a to ani při srovnání s nebiologickou léčbou (poměr rizik [HR] pro etanercept činil 1,10 [95% CI 0,75–1,60]; pro adalimumab 0,93 [95% CI 0,69–1,26] a pro ustekinumab 0,92 [95% CI 0,60–1,41]), ani při porovnání pouze s methotrexátem (HR pro etanercept 1,47 [95% CI 0,95–2,28], pro adalimumab 1,26 [95% CI 0,86–1,84] a pro ustekinumab 1,22 [95% CI 0,75–1,99]).

Závěr

Ani u jednoho ze tří biologických léčiv nebyl v porovnání s nebiologickou léčbou pozorován statisticky významný nárůst rizika závažných infekcí. Při léčbě psoriázy by pacienti ani lékaři neměli považovat riziko vzniku závažných infekcí za klíčové hledisko volby mezi nebiologickou systémovou léčbou, etanerceptem, adalimumabem nebo ustekinumabem.

(blu)

Zdroj: Yiu Z. Z. N., Smith C. H., Ashcroft D. M. et al. Risk of serious infection in patients with psoriasis on biologic therapies: a prospective cohort study from the British Association of Dermatologists Biologic Interventions Register (BADBIR). J Invest Dermatol 2017 Oct 17, pii: S0022-202X(17)33048-8, doi: 10.1016/j.jid.2017.10.005 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se