Adherence pacientů s psoriázou k léčbě biologickými preparáty

23. 4. 2018

Biologická léčiva znamenají v léčbě psoriázy efektivní terapeutický přístup. Jelikož se jedná o relativně nová léčiva, stále se vyhodnocuje jejich efektivita zejména v dlouhodobém horizontu a data z reálné klinické praxe jsou přitom dosud omezená. Adherenci pacientů k biologické léčbě hodnotila kanadská studie, jejíž výsledky shrnuje následující text.

Cíl a metodika studie

Multicentrická retrospektivní studie hodnotila záznamy o pacientech s psoriázou léčených mezi zářím 2005 a zářím 2014 ve dvou kanadských univerzitních nemocnicích. Primárním cílem bylo kvantifikovat adherenci k terapii u pacientů, kteří byli léčeni následujícími biologiky: etanerceptem, adalimumabem, infliximabem či ustekinumabem, a to po dobu nejméně 12 týdnů.

Výsledky

Celkově byla hodnocena data od 398 pacientů. Průměrný čas sledování činil 2,47 roku pro pacienty léčené etanerceptem, 2,13 roku u adalimumabu, 3,10 roku pro infliximab a 2,15 roku ve skupině s ustekinumabem. Stanoveny byly Kaplanovy–Meierovy analýzy „přežití“ v 1, 2, 3, 4 a 5 letech – tedy v praxi podíl pacientů stále užívajících dané léčivo.

Následující graf ukazuje délku trvání léčby (v letech) a pravděpodobnost přežití (osa y). Cenzorovaná data znamenají perzistenci na léčbě v době sběru dat pro analýzu.

Graf 1

Závěr

Autoři ukazují, že v průběhu sledování léčených pacientů byl pozorován progresivní pokles v adherenci k léčbě, a to u všech 4 sledovaných biologik. K určité stabilizaci podílu nemocných perzistujících na léčbě dochází mezi rokem 4 a 5. Statisticky signifikantně nejvyšší míra setrvání na léčbě daným léčivem byla pozorována ve skupině pacientů léčených ustekinumabem.

(eza)

Zdroj: Marinas J. E. C., Kim W. B., Shahbaz A., Qiang J. K. et al. Survival rates of biological therapies for psoriasis treatment in real-world clinical practice: a Canadian multicentre retrospective study. Australas J Dermatol 2018; 59: e11–e14, doi: 10.1111/ajd.12548.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se