Klinické hodnocení GALLIUM: Jak se daří pacientům s folikulárním lymfomem 5 let po randomizaci?

22. 6. 2020

Letošní setkání Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) se v květnu uskutečnilo virtuální cestou. Ačkoliv se konference věnovala také aktuálním tématům souvisejícím s COVID-19, jako jsou rozvoj telemedicíny a lepší ochrana zdraví nejzranitelnějších osob, účastníci nebyli ochuzeni ani o tradiční zprávy o výsledcích klinických studií nových protinádorových léčiv. Formou posteru se tak hematoonkologové mohli seznámit s dalšími výsledky studie GALLIUM, která přímo porovnává terapii folikulárního lymfomu obinutuzumabem a rituximabem.

Anti-CD20 monoklonální protilátky

Cílená léčba zaměřená na antigen CD20 na povrchu B lymfocytů změnila vyhlídky pacientů s folikulárním lymfomem a dalšími B-buněčnými lymfomy. V pokročilých stadiích však není ojedinělé, že do 2 let pacient zrelabuje nebo dojde k progresi dříve kontrolovaného onemocnění. I z tohoto důvodu byla původní struktura anti-CD20 monoklonální protilátky vylepšována, aby byl posílen imunologický účinek léčiva.

Takovou vylepšenou protilátkou je obinutuzumab, který ve srovnání s rituximabem vykazuje vyšší míru přímého cytolytického působení, navozuje intenzivnější cytotoxicitu zprostředkovanou protilátkami a zvyšuje fagocytózu. Jak se tyto biologické účinky promítají do klinických výsledků léčených pacientů, studuje právě klinické hodnocení GALLIUM, jehož výsledky vám průběžně přinášíme (např. zde, zde, zde a zde).

Studie GALLIUM

Do studie byli zařazeni pacienti s dosud neléčeným pokročilým folikulárním lymfomem. V rámci indukční léčby byla podávána chemoimunoterapie založená buď na obinutuzumabu, nebo na rituximabu. U pacientů, kteří na léčbu odpověděli, pokračovala udržovací terapie stejnou anti-CD20 protilátkou podávanou každé 2 měsíce po dobu 2 let. Celkově bylo zařazeno 1202 účastníků, medián jejich věku v době zahájení účasti ve studii činil 59 let. Výsledky účinnosti a bezpečnosti 5 let po randomizaci shrnuje tabulka níže.

Porovnání účinnosti

V platnosti zůstává stěžejní výsledek předchozích analýz, kterým je významné prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS) při léčbě obinutuzumabem oproti rituximabu (5leté PFS: poměr rizik [HR] 0,76; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,62–0,92; p = 0,0043). V souladu s předchozím také obinutuzumab prodloužil dobu do nutnosti nasazení další protilymfomové terapie (TTNALT) a o 28 % snížil riziko nutnosti nasazení další léčby (HR 0,72; 95% CI 0,57–0,90; p = 0,0039). Oproti rituximabu snížil obinutuzumab riziko nástupu progrese onemocnění do 24 měsíců (47,6 %; 95% CI 27,1–62,4). Celkové 5leté přežití pacientů v obou ramenech je zatím srovnatelné (HR 0,87; 95% CI 0,62–1,22; p = 0,41).

Porovnání bezpečnosti

Ve skupině pacientů léčených obinutuzumabem se častěji objevovaly nežádoucí příhody stupně intenzity 3–5, šlo především o neutropenie a jejich infekční komplikace. V důsledku nežádoucích účinků zemřel srovnatelný počet pacientů v obou skupinách, u pacientů na obinutuzumabu byla nejčastější příčinou takových úmrtí pneumonie.

Tab.  Výsledky klinického hodnocení GALLIUM

Sledovaný parametr

Obinutuzumab

95% CI

Rituximab

95% CI

5leté PFS

70,5 %

66,4–74,1

63,2 %

59,0–67,1

5letá TTNALT

79,7 %

76,1–82,7

72,9 %

69,1–76,4

5leté OS

90,2 %

87,5–92,4

89,4 %

86,6–91,6

Pacienti s progresí do 24 měsíců

9,2 %

16,3 %

Zemřelí

65/601

73/601

Závažná nežádoucí příhoda spojená s infekcí

19,7 %

16,8 %

Závěr

Klinicky významné zlepšení v parametrech PFS, doby do nutnosti nasazení další léčby a snížení rizika progrese do 24 měsíců při srovnání léčby obinutuzumabem oproti rituximabu zůstává zachováno. V průběhu sledování se neobjevily žádné nové bezpečnostní signály. Účinek kombinace chemoterapie a obinutuzumabu je dlouhodobý a je spojen se zvladatelnými nežádoucími účinky. Obinutuzumab by se tak mohl stát součástí 1. linie léčby pokročilého folikulárního lymfomu.

(jam)

Zdroj: Townsend W., Buske Ch., Cartron G. et al. Comparison of efficacy and safety with obinutuzumab plus chemotherapy versus rituximab plus chemotherapy in patients with previously untreated follicular lymphoma: Updated results from the phase III GALLIUM Study. J Clin Oncol 2020; 38 (15_suppl.): 8023, doi: 10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.8023.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se