Obinutuzumab a časná progrese pacientů s dříve neléčeným folikulárním lymfomem − analýza dat ze studie GALLIUM

23. 4. 2020

Studie GALLIUM prokázala delší přežití bez progrese onemocnění (PFS) u pacientů s dříve neléčeným folikulárním lymfomem (FL) léčených obinutuzumabem ve srovnání s rituximabem. Cílem explorační analýzy dat bylo zhodnotit vliv obinutuzumabu na incidenci časné progrese onemocnění a vztah mezi časnou progresí a celkovým přežitím (OS) pacientů.

Obinutuzumab a studie GALLIUM

Obinutuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka II. typu proti antigenu CD20 na povrchu B lymfocytů. Ve srovnání s anti-CD20 protilátkami I. typu (např. rituximabem) je pro obinutuzumab charakteristické zvýšení indukce přímé buněčné smrti a snížení cytotoxicity závislé na komplementu.  

Studie GALLIUM byla klinickým hodnocením srovnávajícím vliv terapie založené na rituximabu a obinutuzumabu na PFS u pacientů s dříve neléčeným FL stadia I−IIIa. Pacienti zařazení do studie byli randomizováni v poměru 1 : 1. První skupina dostávala rituximab a chemoterapii (režim CHOP, tj. cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison; nebo CVP, tj. cyklofosfamid, vinkristin, prednison; nebo bendamustin), druhá skupina dostávala obinutuzumab v kombinaci s chemoterapií v 6−8 cyklech v závislosti na konkrétním režimu. Pacienti, u nichž bylo dosaženo odpovědi na kombinační léčbu anti-CD20 protilátkou a chemoterapií, pokračovali v léčbě anti-CD20 protilátkou po dobu následujících 2 let.

Explorační analýza dat

Cílem recentně publikované analýzy dat ze studie GALLIUM bylo zhodnocení vlivu cílené léčby na časnou progresi onemocnění a vztahu mezi časnou progresí a OS. Primárním hodnoceným parametrem této analýzy byla progrese nebo úmrtí v důsledku progrese onemocnění v průběhu 24 měsíců od randomizace. Mortalita pacientů byla hodnocena v intervalech 6, 12, 18 a 24 měsíců od randomizace. Riziko časné progrese nebo úmrtí v důsledku časné progrese bylo vyhodnoceno pomocí Coxova regresního modelu.

Výsledná zjištění

Ve skupině léčené imunochemoterapií založené na obinutuzumabu došlo k progresi u 57 pacientů z celkem 601. Ve skupině léčené imunochemoterapií na bázi rituximabu se jednalo o 98 z 601 pacientů. Průměrná redukce rizika progrese onemocnění v prvních 24 měsících při léčbě obinutuzumabem tak dosáhla 46,0 % (95% interval spolehlivosti [CI] 25,0−61,1 %; kumulativní incidence 10,1 vs. 17,4 %). Časově závislá regresní analýza prokázala, že progrese onemocnění v průběhu 24 měsíců od zahájení léčby byla spojená se signifikantně vyšší mortalitou kdykoli v průběhu follow-up (stratifikovaný poměr rizik [HR] 25,5; 95% CI 16,2−40,3). Čím časněji k progresi onemocnění došlo, tím horší byla prognóza pacientů.

Závěr

Imunochemoterapie založená na obinutuzumabu signifikantně snížila riziko časné progrese onemocnění u pacientů s dříve neléčeným FL ve srovnání s léčbou na bázi rituximabu. Časná progrese je asociovaná s vyšší mortalitou a horší celkovou prognózou pacientů.

(alz)

Zdroj: Seymour J. F., Marcus R., Davies A. et al. Association of early disease progression and very poor survival in the GALLIUM study in follicular lymphoma: benefit of obinutuzumab in reducing the rate of early progression. Haematologica 2019; 104 (6): 1202−1208, doi: 10.3324/haematol.2018.209015.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se