Účinnost a bezpečnost duální bronchodilatační terapie CHOPN – od randomizovaných klinických studií po reálnou klinickou praxi

18. 11. 2021

Duální bronchodilatační terapie (LAMA + LABA) představuje jeden z hlavních pilířů léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Cílem níže prezentovaného recentního systematického přehledu bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost této duální terapie v porovnání s monoterapií nebo jinými kombinacemi v prostředí klinických studií i reálné klinické praxe.

Úvod

Mezi hlavní cíle terapie CHOPN patří zmírnění symptomů onemocnění, zlepšení kvality života a snížení rizika budoucích exacerbací. Základ farmakoterapie představují podle aktuálních doporučení Globální iniciativy pro CHOPN (GOLD) bronchodilatancia – dlouhodobě působící cholinergní antagonisté (LAMA) a dlouhodobě působící β2-agonisté (LABA), a to v monoterapii nebo v kombinované léčbě.

Duální bronchodilatační léčba je doporučena jako iniciální terapie u pacientů s CHOPN spadajících do skupiny B s dušností a do skupiny D s vysokou aktivitou příznaků. U dalších skupin je indikovaná v případě nedostatečné odpovědi na jiné možnosti terapie, např. monoterapii jedním z přípravků LAMA či LABA.

Cílem systematického přehledu byla analýza účinnosti a bezpečnosti duální bronchodilatační léčby CHOPN v porovnání s ostatními postupy dle dat z randomizovaných kontrolovaných klinických studií (RCT) i ze studií z reálné praxe.

Analyzované studie

Autoři vyhledali v databázi PubMed práce publikované do 4. dubna 2019. Zařazovací kritéria zahrnovala RCT fáze II/III/IV o délce ≥ 24 týdnů a studie provedené v podmínkách reálné klinické praxe, ve kterých byla porovnávána duální léčba LAMA + LABA s monoterapií některým z těchto přípravků, jinou duální léčbou LABA + LAMA, terapií LABA + inhalačním kortikosteroidem (IKS) nebo trojkombinací (LABA + LAMA + IKS).

Zařazeno bylo 24 RCT a 8 studií z reálné klinické praxe. Délka RCT činila 24–64 týdnů. Riziko zkreslení bylo ve většině studií nízké.

Výsledná zjištění

U pacientů s duální terapií LAMA + LABA bylo zjištěno zlepšení plicních funkcí, zvýšení kvality života, snížení výskytu exacerbací a dušnosti v porovnání s monoterapií, kombinací LABA + IKS i s trojkombinací LAMA + LABA + IKS, a to v RCT i ve studiích z reálné klinické praxe.

Duální terapie LAMA + LABA byla pacienty dobře tolerována a vykazovala obdobný bezpečnostní profil jako monoterapie jednotlivými přípravky. U pacientů s LAMA + LABA byla zjištěna nižší incidence pneumonie v porovnání s režimy zahrnujícími IKS.

Závěr

Z výsledků analýzy vyplynulo, že duální léčba LAMA + LABA zlepšuje plicní funkce, kvalitu života a snižuje riziko exacerbací v porovnání s ostatními možnostmi farmakoterapie CHOPN. Výsledky studií byly značně konzistentní, a závěr analýzy tak posiluje pozici duální bronchodilatační léčby v managementu CHOPN.

(holi)

Zdroj: Anzueto A., Kaplan A. Dual bronchodilators in chronic obstructive pulmonary disease: evidence from randomized controlled trials and real-world studies. Respiratory Medicine: X 2020; 2: 100016, doi: 10.1016/j.yrmex.2020.100016.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Partneři sekce

Nejnovější kurzy
Chronická obstrukční plicní nemoc
Autoři: MUDr. Lucie Heribanová

Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnostika a léčba
Autoři: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Astma - doporučené postupy v léčbě
Autoři: MUDr. Ester Seberová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se