Trojkombinace léčiv v jediném inhalátoru v léčbě pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

16. 12. 2019

Výsledky studie IMPACT publikované v New England Journal of Medicine ukázaly, že trojkombinace glukokortikoidu (flutikason-furoát) s dlouhodobě působícím antagonistou muskarinových receptorů (LAMA, umeklidinium) a dlouhodobě působícím β2-agonistou (LABA, vilanterol) podávaná v jediném inhalátoru 1× denně snižuje výskyt exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) více než dvojkombinace glukokortikoid/LABA nebo LAMA/LABA.

Metodika studie

IMPACT byla randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie s délkou sledování 52 týdnů. Zahrnovala 10 355 pacientů starších 40 let s CHOPN léčených buď inhalační fixní trojkombinací flutikason-furoát (FF) v dávce 100 mg/den, umeklidinium (UMEC) 62,5 mg/den a vilanterol (VI) 25 mg/den, nebo inhalační fixní dvojkombinací FF/VI či UMEC/VI, přičemž tato léčiva byla i v dvojkombinaci podávána ve stejných dávkách jako v trojkombinaci. Všechny kombinace byly aplikovány inhalátorem Ellipta. Výzkum proběhl ve 37 zemích mezi červnem 2014 a červencem 2017. Primárním sledovaným parametrem byl roční výskyt středně těžkých nebo těžkých exacerbací CHOPN během léčby.

Sledovaná populace 

Průměrný věk pacientů činil 65,3 roku a 66 % tvořili muži. Při vstupu do studie užívalo 38 % pacientů trojkombinaci glukokortikoid/LAMA/LABA, 29 % dvojkombinaci glukokortikoid/LABA a 8 % dvojkombinaci LABA/LAMA. Do skupiny s fixní trojkombinací bylo randomizováno 4151 nemocných, do skupiny s dvojkombinací glukokortikoid/LABA 4134 a do skupiny s dvojkombinací LABA/LAMA 2070 pacientů. Vstupní charakteristiky všech 3 terapeutických skupin byly srovnatelné.

Výsledky

Účinnost

Roční míra výskytu středně těžkých nebo těžkých exacerbací byla významně nižší ve skupině s fixní inhalační trojkombinací (0,91 případu na pacientorok), a to v porovnání s dvojkombinací glukokortikoid/LABA (1,07 případu na pacientorok; poměr rizik [HR] 0,85; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,80–0,90; p < 0,001) i s dvojkombinací LABA/LAMA (1,21 případu na pacientorok; HR 0,75; 95% CI 0,70–0,81; p <0,001). Trojkombinace tak dokázala snížit výskyt těchto exacerbací o 15, respektive 25 % oproti dvojkombinacím.

Roční výskyt těžkých exacerbací CHOPN vyžadujících hospitalizaci byl ve studii IMPACT významně nižší při léčbě fixní trojkombinací ve srovnání s dvojkombinací LABA/LAMA. Rozdíl činil 34 % (0,13 vs. 0,19 případu na pacientorok; relativní riziko [RR] 0,66; 95% CI 0,56–0,78; p < 0,001). V porovnání s dvojkombinací glukokortikoid/LABA činil rozdíl v případě trojkombinace 13 % (0,13 vs. 0,15 případu na pacientorok; RR 0,87; 95% CI 0,76–1,01; p = 0,06).

Bezpečnost

Profil nežádoucích příhod byl ve skupině s trojkombinací srovnatelný se skupinami s dvojkombinacemi léčiv. Z důvodu nežádoucích příhod ukončilo léčbu 6 % pacientů s trojkombinací, 8 % pacientů s dvojkombinací glukokortikoid/LABA a 9 % pacientů s dvojkombinací LABA/LAMA. Pneumonie se objevila častěji ve skupinách s inhalačními glukokortikoidy (4 vs. 3 %).

Mortalita ze všech příčin byla významně nižší u režimů, které zahrnovaly inhalační glukokortikoid flutikason-furoát (trojkombinace FF/UMEC/VI nebo dvojkombinace FF/VI), oproti dvojkombinaci UMEC/VI. Při porovnání trojkombinace s dvojkombinací UMEC/VI činil poměr rizik 0,58 (95% CI 0,38−0,88; neadjustované p = 0,01). Nově tedy tato studie naznačuje trend směrem ke snížení relativního rizika úmrtí až o 42 %.

Závěr

Podávání fixní inhalační trojkombinace flutikason-furoát/umeklidinium/vilanterol vedlo během 1 roku terapie k nižšímu výskytu středně těžkých nebo těžkých exacerbací v porovnání s léčbou dvojkombinacemi těchto léčiv, a to při srovnatelné bezpečnosti.

(zza)

Zdroje:
1. Lipson D. A., Barnhart F., Brealey N. et al.; IMPACT Investigators. Once-daily single-inhaler triple versus dual therapy in patients with COPD. N Engl J Med 2018; 378 (18): 1671−1680, doi: 10.1056/NEJMoa1713901.
2. SPC Trelegy Ellipta. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/trelegy-ellipta-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Chronická obstrukční plicní nemoc
Autoři: MUDr. Lucie Heribanová

Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnostika a léčba
Autoři: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Astma - doporučené postupy v léčbě
Autoři: MUDr. Ester Seberová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se