Přítomnost CHOPN zhoršuje průběh onemocnění COVID-19 – výsledky epidemiologických studií

8. 4. 2020

Mezi rizikové skupiny populace během současné pandemie onemocnění COVID-19 patří starší jedinci a lidé trpící chronickými komorbiditami. Přítomnost chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) podle výsledků dostupných dat představuje negativní prognostický faktor zvyšující riziko závažného průběhu a mortalitu.

Úvod

Nejvyšší mortalita na onemocnění COVID-19 je pozorována u jedinců ve věkové skupině nad 80 let, přičemž významně stoupá již u jedinců starších 70 let. Další ohroženou skupinou jsou pacienti se závažnými komorbiditami. Epidemiologická data ukazují, že ve skupině starších pacientů je závažný průběh s rizikem úmrtí asociován s přítomností chronických komorbidit, mezi něž patří CHOPN, diabetes mellitus či kardiovaskulární choroby včetně arteriální hypertenze. V případě přítomnosti těchto komorbidit pak hrozí závažný až kritický průběh onemocnění i u mladších jedinců.

CHOPN postihuje častěji muže a v patogenezi se nejčastěji uplatňuje chronický abúzus tabákových výrobků. U kuřáků přitom byla prokázána zvýšená exprese receptoru pro angiotenzin konvertující enzym 2 v plicní tkáni. Ten představuje klíčovou molekulu pro vstup virových partikulí do buněk hostitele. Dosud největší studii zabývající se vztahem mezi kouřením a infekcí COVID-19 publikovali Guan et al. (n = 1099). V této studii byl prokázáno zvýšené riziko závažného průběhu infekce a úmrtí na onemocnění u kuřáků v porovnání s nekuřáky. Další studie hodnotily přímo rizika pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí v rámci současné pandemie.

Výsledky studií

Wang et al. ve své studii hodnotili prognostické faktory u 339 pacientů s onemocněním COVID-19. Kritériem přijetí do studie byl věk nad 60 let; průměrný věk pacientů ve zkoumaném vzorku činil 71 ± 8 let. Nejčastější komorbiditu představovala arteriální hypertenze (40,8 %), následovaná diabetem (16,0 %) a kardiovaskulárními chorobami (15,7 %). CHOPN trpělo 21 pacientů (6,2 %), přičemž 11 z nich onemocnění podlehlo. Spolu s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárnimi chorobami se CHOPN stala významným prediktorem úmrtí (poměr rizik [HR] 2,24; p < 0,001).

Guan et al. hodnotili vliv komorbidit na průběh onemocnění COVID-19 u 1590 pacientů. Primárním cílem bylo dosažení složeného cílového bodu, který byl charakterizován přijetím na jednotku intenzivní péče, invazivní plicní ventilací nebo úmrtím. Po úpravě analýzy podle věku a kuřáctví patřila přítomnost CHOPN mezi rizikové faktory dosažení složeného cílového bodu (HR 2,681; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,424–5,048) spolu s diabetem (HR 1,59; 95% CI 1,03–2,45), arteriální hypertenzí (HR 1,58; 95% CI 1,07–2,32) a malignitami (HR 2,681; 95% CI 1,60–7,64).

Závěr

Z dosud publikovaných epidemiologických studií vyplývá, že chronická obstrukční plicní nemoc spolu s dalšími chronickými komorbiditami představuje signifikantní rizikový faktor závažného průběhu a mortality na onemocnění COVID-19.

(holi)

Zdroje:
1. Brake S. J., Barnsley K., Lu W. et al. Smoking upregulates angiotensin-converting enzyme-2 receptor: a potential adhesion site for novel coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med 2020 Mar 20; 9 (3), pii: E841, doi: 10.3390/jcm9030841.
2. Vardavas C. I., Nikitara K. COVID-19 and smoking: a systematic review of the evidence. Tob Induc Dis 2020 Mar 20; 18: 20, doi: 10.18332/tid/119324.
3. Guan W. J., Ni Z. Y., Hu Y. et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020 Feb 28, doi: 10.1056/NEJMoa2002032 [Epub ahead of print].
4. Wang L., He W., Yu X. et al. Coronavirus disease 2019 in elderly patients: characteristics and prognostic factors based on 4-week follow-up. J Infect 2020 Mar 30, pii: S0163-4453(20)30146-8, doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.019 [Epub ahead of print].
5. Guan W. J., Liang W. H., Zhao Y. et al. Comorbidity and its impact on 1590 patients with Covid-19 in China: a nationwide analysis. Eur Respir J 2020 Mar 26, pii: 2000547, doi: 10.1183/13993003.00547-2020 [Epub ahead of print].
6. Lian J., Jin X., Hao S. Analysis of epidemiological and clinical features in older patients with corona virus disease 2019 (COVID-19) out of Wuhan. Clin Infect Dis 2020 Mar 25, pii: ciaa242, doi: 10.1093/cid/ciaa242 [Epub ahead of print].Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se