Postavení kombinace aklidinium-bromid/formoterol-fumarát v léčbě CHOPN podle současných doporučení

3. 6. 2021

Duální bronchodilatační terapie, která kombinuje dlouhodobě působící antagonisty muskarinových receptorů (LAMA) a dlouhodobě působící β-agonisty (LABA), se stala nedílnou součástí léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Přibývající důkazy o účinnosti a bezpečnosti fixní kombinace aklidinium-bromid/formoterol-fumarát dokládají, že tato léčba odpovídá potřebám pacientů i aktuálním doporučením GOLD z roku 2019.

Aktuální doporučení GOLD 

Aktualizace doporučení Globální iniciativy pro chronická obstrukční plicní onemocnění (GOLD) z roku 2019 jasněji definují iniciální a následnou léčbu a poprvé zavádějí terapii podle biomarkerů. Důraz je nově kladen na snížení užívání inhalačních kortikoidů (IKS), pokud není nutné. Větší pozornost je věnována využívání duální bronchodilatace LAMA/LABA. Tato kombinace je doporučena jako iniciální léčba u pacientů ze skupiny D, kteří mají kromě rizika exacerbací i vysokou zátěž danou příznaky, a u pacientů ze skupiny B, s těžkou dušností. Navíc je u nemocných, kteří nevykazují dostatečnou odpověď na iniciální léčbu, doporučena následná léčba podle převažujícího terapeutického cíle, tj. zmírnění dušnosti nebo snížení výskytu exacerbací. Kombinace LAMA/LABA je klíčovou součástí obou těchto strategií léčby.

Přehled studií s AB/FF

Důkazy ze studií s AB/FF v léčbě středně těžké až těžké CHOPN ukazují rychlý nástup účinku, zlepšení plicních funkcí, kontrolu příznaků a snížení výskytu exacerbací v porovnání s placebem i s monoterapií, a to při dobré bezpečnosti a snášenlivosti léčby a minimálním nárůstu nákladů v porovnání s monoterapií. Tyto výsledky dobře odpovídají potřebám pacientů i současným doporučením GOLD. Prokázáno bylo také zlepšení plicních funkcí při léčbě AB/FF v porovnání s monoterapií bez ohledu na zátěž danou příznaky nebo současné užívání IKS. Podávání 2× denně může rovněž zlepšit kontrolu nočních příznaků CHOPN.

Závěr

Ve světle aktuálních doporučení GOLD a výsledků klinických studií by měl být AB/FF 400/12 μg podávaný 2× denně považován za efektivní terapeutickou možnost u pacientů se středně těžkou až těžkou CHOPN.

(epa)

Zdroj: D'Urzo A. D., Singh D., Donohue J. F., Chapman K. R. Aclidinium bromide in fixed-dose combination with formoterol fumarate in the management of COPD: an update on the evidence base. Ther Adv Respir Dis 2019; 13: 1753466619850725, doi: 10.1177/1753466619850725.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se