Má frekvence dávkování význam z hlediska adherence k léčbě anticholinergiky u pacientů s CHOPN?

15. 5. 2020

Studie španělských autorů srovnávala míru adherence pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) k anticholinergní léčbě podávané 1× za 12 hodin a 1× za 24 hodin.

Adherence k léčbě ve studiích vs. v praxi

CHOPN vyžaduje pravidelné užívání udržovací terapie, kterou často představují dlouhodobě působící anticholinergika (LAMA). Aby pacientům tato léčba skutečně přinášela benefit, je nezbytná patřičná adherence k ní; v opačném případě narůstá riziko špatné klinické kompenzace, exacerbací a hospitalizace. Bohužel se adherence k terapii v klinických studiích značně liší od reálné klinické praxe (70−90 % vs. 10−40 %).

Metodika analýzy

Autory prezentované práce zajímalo, zda dávkování léčiv ze skupiny LAMA 1× denně zlepší míru adherence k terapii oproti dávkování 2× denně, a za tím účelem analyzovali data celkem 16 446 pacientů ze španělské oblasti Kastilie-La Mancha, kterým byla předepsána LAMA v období od 1. ledna do 31. prosince 2013. Doba sledování pacientů pak byla s využitím centralizovaného systému elektronických receptů prodloužena do prosince 2014. Na španělském trhu jsou k dispozici tato LAMA: tiotropium (HandiHaler a Respimat), aklidinium a glykopyrronium.

Adherence byla považována za dobrou v případě, že poměr dávek vydaných lékárnou a počet dní, na které měly podle souhrnu údajů o přípravku vystačit (případně poměr dní, jež přípravek pokryl – PDC), byl větší než 0,8.

Výsledky

V analyzované populaci (76,4 % mužů; průměrný věk 74,2 roku) byla adherence k léčbě velmi vysoká (80−120 %). Ukázalo se, že během sledovaného období bylo vyzvednuto o 7,4−10,7 % více medikace (u všech LAMA srovnatelně), než by stačilo podle SPC. Předpokládá se, že dávky byly užity častěji, než bylo předepsáno lékařem, nebo došlo ke ztrátám tobolek obsahujících léčivo k inhalaci.

Sezónní výkyvy ve spotřebě LAMA nebyly pozorovány, stejně tak nebyl zaznamenán rozdíl mezi adherencí u léčiv užívaných 1× denně (každých 24 hodin) a 2× denně (každých 12 hodin), mezi různými molekulami ani mezi různými typy inhalátorů používaných pro stejné léčivo. Nejvíce pacientů užívalo tiotropium (n = 15 252), výrazně méně aklidinium (n = 909) nebo glykopyrronium (n = 285). Hodnoty PDC byly u všech léčiv srovnatelné: 1,10 (standardní odchylka [SD] 0,32; tiotropium) a 1,07 (SD 0,29; shodně aklidinium i glykopyrronium). Výsledky byly podobné i během sledování v roce 2014.

Závěr

Adherence k léčbě je ve sledované oblasti velmi vysoká, a to napříč všemi dostupnými léčivy. Autoři nepozorovali, že by měli pacienti užívající LAMA 2× denně nižší adherenci k léčbě než při dávkování 1× denně.

(mir)

Zdroj: Izquierdo J. L., Paredero J. M., Piedra R. Relevance of dosage in adherence to treatment with long-acting anticholinergics in patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11 (1): 289−293, doi: 10.2147/COPD.S96948.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se