Fixní kombinace aklidinium/formoterol 400/12 µg prokázala přínos u všech podskupin pacientů s CHOPN

27. 3. 2019

Sdružená analýza výsledků 2 studií porovnávala účinnost udržovací bronchodilatační léčby CHOPN při podávání kombinace aklidinium/formoterol 400/12 µg s jednotlivými léčivy v monoterapii a s placebem u vybraných podskupin pacientů.

Metodika

Údaje o účinnosti léčby pocházely od 3394 pacientů, kteří se účastnili klinických studií fáze III ACLIFORM a AUGMENT. Pacienti byli rozděleni do podskupin podle intenzity obstrukce dýchacích cest na počátku studie (středně těžká / těžká), podle věku (< 65 let / ≥ 65 let), pohlaví a četnosti exacerbací za posledních 12 měsíců (žádná / nejméně 1). Hodnocenými parametry byly jednosekundová vitální kapacita (FEV1) po podání dávky, minimální FEV1 (před podáním dávky), index přechodné dyspnoe (TDI − Transition Dyspnea Index) a výskyt středně těžkých a těžkých exacerbací dle využití zdravotní péče (HCRU − healthcare resource utilization) a dle kritérií EXACT (Exacerbations of Chronic Pulmonary Disease Tool).

Výsledná zjištění

Výsledky ukázaly významný přínos kombinace aklidinium/formoterol 400/12 µg v porovnání s placebem z hlediska FEV1 po podání dávky, minimální FEVa TDI u všech podskupin. Tento přínos byl rovněž prokázán u mnoha podskupin v porovnání s monoterapií některou ze složek přípravku. Podrobněji jsou výsledky uvedeny v tabulce.

Tab.  Přínos kombinace aklidinium/formoterol 400/12 µg v udržovací léčbě CHOPN (prokázán u následujících parametrů a podskupin pacientů)

Sledovaný parametr

vs. placebo

vs. formoterol

vs. aklidinium

FEV1 po podání dávky

u všech podskupin

(p < 0,01)

u všech podskupin

(p < 0,01)

u všech podskupin

(p < 0,01)

Minimální FEV1 (před podáním dávky)

u všech podskupin

(p < 0,001)

u všech podskupin

(p < 0,05)

s těžkou obstrukcí dýchacích cest

do 65 let věku

muži

výskyt exacerbací v posledním roce

(p < 0,05)

TDI

u všech podskupin

(p < 0,001)

se středně těžkou obstrukcí dýchacích cest

do 65 let věku

muži

bez exacerbací v posledním roce

(p < 0,05)

se závažnou obstrukcí dýchacích cest

(p < 0,05)

do 65 let věku

(p <0,01)

Výskyt exacerbací dle HCRU

bez exacerbací v posledním roce

(p < 0,01)

Výskyt exacerbací dle kritérií EXACT

se středně těžkou obstrukcí dýchacích cest

do 65 let věku

muži

bez exacerbací v posledním roce

(p < 0,05)

od 65 let věku

(p < 0,05)

se středně těžkou obstrukcí dýchacích cest

(p <0,05)

(zza)

Zdroj: D’Urzo A. D., Singh D., Donohue J. F. et al. Efficacy of aclidinium/formoterol 400/12 µg, analyzed by airflow obstruction severity, age, sex, and exacerbation history: pooled analysis of ACLIFORM and AUGMENT. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2019 Feb 26; 14: 479−491, doi: 10.2147/COPD.S185502.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Chronická obstrukční plicní nemoc
Autoři: MUDr. Lucie Heribanová

Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnostika a léčba
Autoři: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Astma - doporučené postupy v léčbě
Autoři: MUDr. Ester Seberová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se