Aklidinium-bromid zlepšuje kvalitu života pacientů s CHOPN

15. 7. 2020

Studie ON-AIR provedená v reálné praxi doložila přínos aklidinium-bromidu pro kvalitu života pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Hodnotila také vliv léčby na závažnost nočních a ranních příznaků a jejich dopad na každodenní činnosti.

Metodika a průběh studie

Tato multicentrická prospektivní observační studie probíhala od března 2015 do ledna 2016 u 15 řeckých nemocničních odborníků specializovaných na respirační nemoci. Zařazeno bylo 285 pacientů s CHOPN starších 40 let, jimž byl nově nasazen aklidinium-bromid. Tento dlouhodobě působící cholinergní antagonista (LAMA) mohl být podáván jak v monoterapii, tak v kombinaci s jinými přípravky podle SPC. Zařazeni mohli být pacienti jak s déletrvající, tak s nově diagnostikovanou CHOPN.

Hodnoceny byly kvalita života (pomocí dotazníku COPD Assessment Test [CAT], který samostatně vyplňuje pacient) a dále závažnost příznaků objevujících se v noci nebo časně ráno podle hodnocení pacienta a jejich dopad na každodenní činnosti (vždy pomocí Lickertovy 5bodové škály). Pacienti také hodnotili vlastnosti inhalátoru Genuair na 4bodové Lickertově škále. Každé hodnocení probíhalo při vstupu do studie a po 12 týdnech léčby.

Výsledky

Průměrný věk zařazených pacientů činil 69 let, 76 % tvořili muži a ve 26 % případů se jednalo o jedince s nově diagnostikovanou CHOPN. U 73 % účastníků byl aklidinium-bromid přidán k udržovací inhalační léčbě. Medián vstupní hodnoty skóre kvality života podle CAT činil 14 bodů a po 12 týdnech léčby klesl na 10 bodů (p < 0,001). Poklesu nejméně o 2 body dosáhlo 76,5 % léčených.

Hodnota vypovídající o závažnosti nočních příznaků klesla z mediánu 1,0 na 0,0 (p < 0,001) a skóre závažnosti časných ranních příznaků z 2,0 na 1,0 (p < 0,001). Podíl pacientů s nočními příznaky, které měly alespoň střední závažnost, se během léčby snížil z 28,2 na 19,1 %, podíl nemocných s časnými ranními příznaky, které byly alespoň středně závažné, ze 63,6 na 34,2 % a podíl pacientů s dopadem těchto příznaků na každodenní činnosti z 59,5 na 38,7 % (pro všechna srovnání p < 0,001).

Inhalátor Genuair hodnotilo jako velmi dobrý nebo dobrý přes 90 % pacientů.

Nežádoucí příhody se vyskytly u 14 % pacientů.

Závěr

Tato observační studie provedená v podmínkách reálné praxe prokázala, že 3měsíční léčba CHOPN aklidinium-bromidem vede k významnému zlepšení kvality života podle hodnocení pacientů, zmírňuje zátěž danou nočními a časnými ranními příznaky této choroby i jejich dopad na běžné denní činnosti nemocných. Navíc vykazuje dobrý bezpečnostní profil a je spojena s vysokou spokojeností pacientů. Uvedená zjištění jsou v souladu s výsledky kontrolovaných randomizovaných studií.

(zza)

Zdroj: Kostikas K., Vassilakopoulos T. I., Tzanakis N. et al. A real-world observational study examining the impact of aclidinium bromide therapy on the quality of life, symptoms, and activity impairment of patients with chronic obstructive pulmonary disease: the Greek ON-AIR study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2020 Mar 6; 15: 515–526, doi: 10.2147/COPD.S239044.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se