Levocetirizin a rupatadin v léčbě chronické idiopatické kopřivky

18. 5. 2015

Levocetirizin je hojně předepisován v léčbě chronické idiopatické kopřivky. O rupatadinu, novějším antihistaminiku, toho zatím v této indikaci mnoho nevíme. Podívejme se proto na jejich vzájemné srovnání.

Chronická idiopatická urticaria

Chronická idiopatická urticaria (CUI) neboli kopřivka je běžným dermatologickým onemocněním. Součástí její patogeneze je zejména histamin, ale také destičky aktivující faktor (PAF) a tumor necrosis faktor-α (TNF-α). Z důvodu nejasné etiologie představují antihistaminika základní léčbu CUI. S antihistaminikem levocetizinem je již řada zkušeností oproti novějšímu antihistaminiku rupatadinu. Rupatadin však vykazuje rovněž antagonistickou aktivitu proti PAF receptorům a in vitro rovněž aktivitu proti TNF-α. Tyto přídatné protizánětlivé účinky by tak mohly dopomoci lepší léčebné efektivitě rupatadinu.

Design studie

Studie byla vedena jako prospektivní randomizované komparativní klinické hodnocení na skupině čítající 100 pacientů, z nichž 50 užívalo levocetirizin a 50 rupatadin. Za nástroje vyhodnocující efektivitu léčby byly zvoleny skóre urticariální aktivity (UAS) a dermatologický index kvality života (DLQI). Bezpečnost léčby byla dána sledováním nežádoucích účinků za použití CFFT testu a vizuální analogové škály (VAS). Data byla od subjektů zjišťována ve 2., 4. a 6. týdnu léčby.

Výsledky

Vyšší účinnost léčby byla prokázána u levocetirizinu, a to ve všech testech, přestože v obou skupinách došlo ke zlepšení symptomů. Somnolence byl nejčastější nežádoucí účinek u obou skupin pacientů.

Závěrem

Navzdory očekávání se levocetirizin ukázal jako účinnější léčivo pro léčbu chronické idiopatické kopřivky než rupatadin. Užívání obou léčiv však způsobuje mírnou sedaci.

Zdroj: Johnson M., et al. Levocetirizine and rupatadine in chronic idiopathic urticaria. Int J Dermatol. 2014 Dec 17. doi: 10.1111/ijd.12733. [Epub ahead of print]Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se