GINA 2006 – co nového v léčbě a diagnostice astmatu?

21. 5. 2007

GINA – globální iniciativa pro astma – byla zahájena v roce 1995 jako společný projekt WHO a amerického Národního institutu pro onemocnění srdce, plic a krvetvorby (NHLBI). Cílem projektu je vydávat doporučení pro léčbu a diagnostiku astmatu, podložená důkazy.

GINA – globální iniciativa pro astma – byla zahájena v roce 1995 jako společný projekt WHO a amerického Národního institutu pro onemocnění srdce, plic a krvetvorby (NHLBI).

Cílem projektu je vydávat doporučení pro léčbu a diagnostiku astmatu, podložená důkazy. Tato doporučení jsou určena nejširší lékařské veřejnosti celého světa, ale i pacientům. Mají pomáhat zajistit co nejlepší péči o pacienty trpící astmatem.

Dne 13. listopadu 2006 vydala GINA novou globální strategii léčby a prevence astmatu. Jaké jsou hlavní rozdíly v porovnání s předchozími dokumenty? Jaký je význam změn pro běžnou praxi?

První zcela zásadní změnou je klasifikace astmatu podle kontroly symptomů, a nikoliv podle tíže onemocnění. Astma se tedy nově dělí na astma pod kontrolou, částečně pod kontrolou a nekontrolované.

Staré dělení podle závažnosti onemocnění na intermitentní, lehké, střední a těžké perzistující je nyní doporučeno pouze pro vědecké účely. Zdůrazněním kontroly astmatu do klasifikace vstupuje nový prvek – hodnocení odezvy na léčbu. Závažnost astmatu může být tedy u jednotlivého pacienta proměnlivá. Například pacient podle původní klasifikace zařazený do kategorie těžkého perzistujícího astmatu se nyní při dobré odpovědi na léčbu může ocitnout v kategorii astmatu pod plnou kontrolou (pochopitelně za cenu intenzivní léčby).

Klasifikace astmatu

  Kontrolované Částečně kontrolované Nekontrolované
Denní příznaky

Žádné nebo méně než 2x za týden Více než 2x do týdne Tři nebo více projevů částečně kontrolovaného astmatu během kteréhokoli týdne Exacerbace v kterémkoli týdnu
Noční příznaky, probuzení Žádné Jakákoli četnost
Potřeba úlevové léčby Žádná nebo méně než 2x za týden Více než 2x do týdne
Omezení aktivit Žádné Jakákoli četnost
Funkce plic Normální Pod 80 % náležité nebo osobní nejlepší hodnoty
Exacerbace Žádné Jedna nebo více za rok

Rozdělení léků na astma se nemění, zůstávají dvě základní skupiny: tzv. kontroloři – dlouhodobě, denně podávané léky, které tlumí zánět, a léky úlevové, podávané pouze krátkodobě při exacerbacích k odstranění příznaků. Mezi kontrolory zůstávají na prvním místě inhalační steroidy, dále antileukotrieny a theofyliny s pomalým uvolňováním.

Je zachován stupňovitý přístup k léčbě, podle závažnosti onemocnění.

Krok 1 2 3 4 5
Edukace pacienta

Úprava prostředí

SABA podle potřeby

  Vyber Vyber Přidej jeden nebo více Přidej jeden nebo oba
Kontroloři Nízké dávky IKS
Antileukotrieny
Nízké dávky IKS+LABA

Střední nebo vysoké dávky IKS

Nízké dávky IKS+antileukotrieny

Nízké dávky IKS + theophylliny s dlouhodobým uvolňováním

Střední nebo vysoké dávky IKS+LABA

Antileukotrieny

Theophylliny s dlouhodobým uvolňováním

Orální steroidy, nejnižší možná dávka
Anti IgE

Jako úlevové léky slouží bronchodilatancia s rychlým nástupem účinku, krátkodobě i dlouhodobě působící. Jejich pravidelné používání je ale známkou špatné kontroly astmatu, jak vyplývá z definice, a v takovém případě je tedy nutné zvýšit léčbu kontrolory.

Je kladen veliký důraz na to, aby dlouhodobě působící beta-2 agonisté (long-acting beta agonists – LABA) byly používány výhradně v kombinaci s adekvátní dávkou inhalačního steroidu. Samotné LABA bez kombinace se steroidem nejsou povoleny jako přídatná léčba k již stávající nesteroidní léčbě. U pacienta neléčeného steroidy tedy není ani povolen formoterol samotný jako úlevová léčba, i když má rychlý nástup účinku. Úlevově může být použit pouze tehdy, je-li pacient současně léčen inhalačními steroidy.

Léčba by měla být založena na opakovaném pravidelném hodnocení kontroly astmatu, na opakované úpravě léčby k dosažení plné kontroly a na pravidelném sledování příznaků.

Léčba musí být zvyšována v případě ztráty kontroly, a to ihned, po jejím dosažení může být snižována, a to nejdříve za 3 měsíce.

Měření variability funkce plic je klíčové jak pro diagnózu, tak pro správnou léčbu.

Léčba je účinná pouze při dobré vzájemné spolupráci pacienta a zdravotníků.

I přes veškeré léčebné úsilí existují stále pacienti, kteří mají obtížně léčitelné astma a nelze u nich dosáhnout úplné kontroly onemocnění.

Pro děti pod 5 let věku platí speciální pravidla jak pro diagnózu, tak pro léčbu astmatu. V tomto věku zatím nebyla dostatečně studována kombinovaná léčba, a proto je při nedobré kontrole nízkými dávkami inhalačních steroidů doporučeno jejich zvýšení namísto přidání dalšího kontroloru.

V závěru dokumentu je kladen důraz na co největší snahu o rozšíření doporučení k praktickým lékařům v terénu.

(van)

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se