Existuje spojitost mezi ADHD a alergickou rinitidou?

31. 8. 2017

Spojitost poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD − attention deficit hyperactivity disorder) a alergické rinitidy je stále kontroverzní otázkou. Vědci z amerického výzkumného centra IMMUNOe již ve své předchozí práci poukázali, že možným společným jmenovatelem nervového a imunitního systému by mohl být nervový růstový faktor (NRF).

Cíle a metodika studie

Primárním cílem aktuální studie bylo určit, zda je kombinace cetirizinu a methylfenidátu účinná u dětí trpících současným výskytem ADHD a alergické rýmy. Hodnocena byla také role NRF, o němž je známo, že vykazuje biologickou aktivitu na imunitní systém a že u ADHD dosahuje vyšších hladin.

Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou zkříženou studii, do které bylo zahrnuto 38 dětí s komorbiditou ADHD a alergické rýmy. Děti byly rozděleny do 3 skupin podle toho, zda užívaly samotný cetirizin (n = 12), methylfenidát v lékové formě s postupným uvolňováním (n = 12), nebo kombinaci cetirizin + methylfenidát (n = 14). Po 4 letech byl srovnán stav pacientů před léčbou a po ní z hlediska alergické rinitidy a skóre ADHD. Pomocí metody ELISA byly změřeny hodnoty sérového NRF.

Výsledky

Z hlediska parametrů sledovaných u alergické rýmy vedla kombinovaná léčba k lepším výsledkům než monoterapie. U ADHD byla v obou skupinách s monoterapií zjištěna podobná změna skóre, avšak kombinovaná léčba vedla k většímu poklesu celkového skóre než každý z obou přípravků samostatně. Hladina sérového NFR byla ve všech terapeutických skupinách downregulována. Ve srovnání s placebem byla při léčbě methylfenidátem hladina NRF o 21 ± 5,1 ng/ml nižší a při léčbě cetirizinem o 19,5 ± 4,1 ng/ml nižší. Ve skupině s kombinovanou léčbou došlo ke snížení hladiny NRF oproti placebu dokonce o 56,4 ± 8,9 ng/ml.

Závěr a diskuse

Studie ukázala, že kombinovaná léčba cetirizinem a methylfenidátem vede u pacientů se současným výskytem ADHD a alergické rinitidy k lepším výsledkům než monoterapie uvedenými léčivy. U těchto nemocných lze tedy kombinovanou léčbu doporučit – synergický efekt obou léčiv umožňuje snížit dávku stimulantu. Dále se ukázalo, že NRF hraje při těchto onemocněních integrující roli a mohl by být použit jako marker tíže těchto stavů. Nicméně je potřeba provést další studie s větším počtem pacientů.

(mir)

Zdroj: Melamed I., Heffron M. Attention deficit disorder and allergic rhinitis: are they related? J Immunol Res 2016; 2016: 1596828, doi: 10.1155/2016/1596828.Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partneři sekce
zentiva_logo

Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se