Eozinofilní degranulace v identifikaci astmatu u pacientů s chronickým kašlem

12. 12. 2011

Jednou z vyšetřovacích metod používaných k hodnocení zánětu v dýchacích cestách je měření eozinofilie sputa. Autoři níže prezentované práce si v této souvislosti kladli otázku, do jaké míry je degranulace eozinofilů charakteristickým průvodním rysem astmatu a zda lze tento marker použít jako rozlišovací parametr k identifikaci astmatu v diferenciální diagnostice u pacientů s chronickým kašlem.

Studie se celkově účastnilo 37 pacientů s chronickým kašlem, který trval déle než 1 měsíc, a dále 9 zdravých jedinců, kteří představovali kontrolní skupinu. Populace pacientů byla rozdělena na dvě studijní skupiny. Do první, tzv. astmatické skupiny byli zařazeni pacienti s astmatem a pozitivním testem bronchiální hyperreaktivity (n = 18), zatímco druhou neastmatickou skupinu tvořili pacienti bez známek astmatu s negativní odpovědí na test bronchiální hyperreaktivity (n = 19). Celkový i diferenciální počet buněk byl odečítán z indukovaného sputa. Množství myeloperoxidázy uvolněné z eozinofilů bylo měřeno pomocí metody ELISA, k měření hladin eozinofily produkovaného neurotoxinu (EDN) a hlavního bazického proteinu (MBP) byla použita specifická radioimunoesej.

Známky eozinofilie sputa provází chronický kašel astmatického i neastmatického původu

Vyšší procentuální zastoupení eozinofilů ve sputu oproti kontrolní skupině bylo zjištěno u astmatické (p < 0,001) i neastmatické (p < 0,05) skupiny, jakož i při vzájemném srovnání obou skupin (p < 0,001). Titry EDN a MBP ve sputu dosahovaly ve skupině astmatiků významně vyšších hladin v porovnání s neastmatickou i kontrolní skupinou (na rozdíl od neastmatické skupiny, u níž zvýšení hladin těchto parametrů oproti kontrole nebylo pozorováno). Množství eozinofilů ve sputu vykazovalo u astmatiků pozitivní korelaci s naměřenými hladinami EDN ve sputu (korelační koeficient Rs = 0,921; p < 0,001), stejně jako s hladinami MBP (Rs = 0,882; p < 0,0001) a negativní korelaci s hodnotou maxΔFEV(1) (Rs = -0,501; p < 0,05), kde FEV(1) označuje objem vzduchu usilovně vydechnutý během první vteřiny výdechu.

Eozinofilní degranulace hraje při identifikaci astmatiků důležitější roli než eozinofilie

Neočekávaným zjištěním bylo, že u neastmatické skupiny množství eozinofilů ve sputu signifikantně nekorelovalo s žádným ze sledovaných markerů eozinofilní degranulace. Zvýšené hladiny EDN a MBP a statisticky významná pozitivní korelace mezi zjištěným procentuálním zastoupením eozinofilů a parametry EDN a MBP ve sputu byla nalezena pouze u astmatických pacientů. Tato zjištění naznačují, že degranulace eozinofilů hraje při identifikaci pacientů s astmatem důležitější roli než eozinofilie.

(hkh)

Zdroj: Kim CK, Callaway Z, Kim DW, Kita H. Eosinophil Degranulation Is More Important than Eosinophilia in Identifying Asthma in Chronic Cough. J Asthma. E-pub: 2011 Oct 24. doi: 10.3109/02770903.2011.623335Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se