Efekt kombinace inhalačního montelukastu a inhalačního mometasonu na kontrolu chronického astma bronchiale

10. 3. 2012

Účinnost orálně podávaného montelukastu u chronického astmatu bronchiale (AB) je dobře známá. Montelukast je také účinný jako přídatná látka v terapii AB, které není dobře kontrolované při podávání inhalačních kortikosteroidů (ICS).

Účinnost orálně podávaného montelukastu u chronického astmatu bronchiale (AB) je dobře známá. Montelukast je také účinný jako přídatná látka v terapii AB, které není dobře kontrolované při podávání inhalačních kortikosteroidů (ICS). Poměrně recentně bylo prokázáno, že inhalační montelukast vede u pacientů s chronickým AB k signifikantní bronchodilataci ve srovnání s placebem. Studie nyní publikovaná v Journal of Asthma hodnotí účinnost inhalačního montelukastu přidaného k inhalačnímu mometasonu.

Studie byla koncipovaná jako 8týdenní multicentrická randomizovaná s dvojitým zaslepením a kontrolovaná placebem. Účinnost inhalačního montelukastu v dávce 1 mg podávaného s inhalačním mometasonem v dávce 220 μg byla porovnána s placebem kombinovaným se stejnou dávkou mometasonu. Do studie byli zařazeni pacienti s chronickým AB ve věku 15–85 let, s hodnotami FEV1 (forsírovaný expirační objem v 1. sekundě) 50–80 % predikované hodnoty a s reverzibilitou po podání β-agonistů ≥ 12 %. Pacientům byl podáván studijní lék (montelukast vs. placebo) po dobu 2 týdnů, poté následovala týdenní wash-out perioda, po které se léčba u pacientů prohodila na další 2 týdny. Primárním cílem studie bylo zjistit po 2 týdnech podávání placeba či montelukastu průměrné změny FEV1 od její vstupní hodnoty při zahájení studie. Další cíle studie zahrnovaly hodnocení denního a nočního skórování symptomů spojených s AB, užití záchranných β-agonistů (SABA), exacerbaci AB, kontrolu AB, hodnoty PEF a změny v eozinofilii.

Do studie bylo zahrnuto celkem 134 pacientů. Změny vstupní FEV1 byly signifikantnější při přidání montelukastu k ICS oproti placebu (p = 0,033). Kombinace inhalačního montelukastu a inhalačního mometasonu byla také významně efektivnější v hodnocení zlepšení denního (p = 0,005) i nočního (p = 0,015) skóre symptomů AB, dále zvýšila procento dnů s kontrolovaným AB (p = 0,005), snížila procento dnů s exacerbací AB (p ≤ 0,001) a snížila podíl eozinofilů v krevním obraze (p = 0,013). Obě léčby byly dobře tolerované.

Podávání kombinace inhalačního montelukastu a inhalačního mometasonu je signifikantně účinnější ve srovnání s mometasonem kombinovaným s placebem.

(eza)

Zdroj: Philip G. et al. The efficacy and tolerability of inhaled montelukast plus inhaled mometasone compared with mometasone alone in patients with chronic asthma. J Asthma 2011 Jun; 48 (5): 495–502; doi:10.3109/02770903.2011.573042Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se