Desloratadin inhibuje aktivaci mastocytů a uvolnění histaminu

5. 6. 2011

Většina příznaků alergických onemocnění je způsobena aktivací mastocytů a následným uvolněním mediátorů, zejména histaminu.

Většina příznaků alergických onemocnění je způsobena aktivací mastocytů a následným uvolněním mediátorů, zejména histaminu. Výzkumy ukazují, že histamin je ukládán ve velkých množstvích v granulích mastocytů. H1-antihistaminika jsou proto v současnosti nejčastější cestou, jak léčit nemoci, jako jsou alergická rinitida nebo urtikarie. Léky, které inhibují aktivaci mastocytů a uvolnění zánětlivých mediátorů typu histaminu, tedy stabilizátory mastocytů, pak mohou zajistit dodatečný benefit.

Některé z antialergických účinků nesedativních antihistaminik 2. generace, jako je desloratadin, mohou být výsledkem jeho mastocyty stabilizujících vlastností. U desloratadinu bylo prokázáno, že inhibuje histaminovou, alergickou a zánětlivou odpověď u myších modelů a v in vitro studiích. Avšak inhibiční účinek desloratadinu na aktivaci mastocytů v kůži a uvolnění mediátorů nebyl dosud podrobně prozkoumán, přesvědčivé údaje o možném mastocyty stabilizujícím účinku jsou vzácné a chybějí informace o jeho účinku na nealergickou aktivaci normálních humánních mastocytů.

Touto problematikou se zabývala studie německých autorů. Mastocyty byly získány od dárců z kožních odběrů při kosmetických chirurgických výkonech. Purifikace buněk bylo dosaženo inkubací s CD117 magnetickými kuličkami a následnou separací značených buněk v systému AutoMACS. Izolované a purifikované lidské kožní mastocyty byly preinkubovány 60 minut s vehikulem (albumin, glukóza, kalcium, magnezium) nebo s desloratadinem v koncentracích 1 x 10−8 až 1 x 10−4 M. Všechny mastocyty byly následně stimulovány 30 minut s desloratadinem nebo vehikulem obsahujícím anti-IgE, kalcium ionofor nebo substanci P, načež byla detekována exprese CD107a a kvantifikováno uvolnění histaminu. Již dřívější studie potvrdila, že CD107a, také známý jako s lysozomy asociovaný membránový protein 1, je dříve neznámý marker aktivace mastocytů a degranulace.

Výsledky této analýzy ukázaly, že desloratadin signifikantně inhibuje expresi CD107a na lidských kožních mastocytech, a to po stimulaci každou ze zmíněných tří substancí. Při nejvyšší koncentraci desloratadinu byl inhibiční účinek nejsilnější v odpovědi na stimulaci anti IgE (50,7% inhibice), pak na substanci P (48% inhibice) a na Ca-ionofor (26,7% inhibice). Absolutní počet CD107a pozitivních buněk v procentech všech buněk po stimulaci byl 50,1 %, 61,3 % a 59,8 % pro anti-IgE, substanci P a Ca-ionofor. Inhibiční působení desloratadinu bylo u všech tří substancí závislé na dávce.

(pes)

Zdroj: Weller K., Maurer M. Desloratadine inhibits human skin mast cell activation and histamine release.J Invest Dermatol. 2009 Nov; 129 (11): 2723–6; doi: 10.1038/jid.2009.134Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se