Atopická dermatitida u vysoce rizikové kohorty dětí

1. 2. 2013

Atopická dermatitida (AD) bývá v dětském věku často spjata s astmatem či jinými atopickými nemocemi.

Atopická dermatitida (AD) bývá v dětském věku často spjata s astmatem či jinými atopickými nemocemi. Přirozeným průběhem AD a její spojitostí s jinými alergickými obtížemi u vysoce rizikové kohorty dětí se blíže zabývala studie kanadských autorů.

Ti posuzovali celkem 373 vysoce rizikových kojenců, kteří se účastnili randomizované kontrolované studie zaměřené na intervenci primární prevence astmatu aplikované v průběhu prvního roku života. U těchto dětí byl pak posuzován výskyt astmatu, AD a alergické senzibilizace ve věku jednoho, dvou a sedmi let.

Autoři zjistili, že mnohostranný intervenční program nevedl ke snížení výskytu AD navzdory signifikantnímu snížení výskytu astmatu. U šedesáti dvou dětí (16,6 %) došlo k rozvoji AD v průběhu prvních dvou let věku (časná AD), z toho u 26 přetrvávaly známky AD i v sedmi letech (perzistentní AD), zatímco u 36 nemoc do sedmi let věku vymizela (neperzistentní). U třiadvaceti dětí (6,2 %) došlo k rozvoji AD teprve po dosažení věku dvou let (AD s pozdním nástupem). AD s časným nástupem, ať už perzistentní, nebo neperzistentní, byla spojena se zvýšeným rizikem alergické senzibilizace na potravinové alergeny během prvních dvou let života a diagnózy astmatu ve věku sedmi let. Pouze perzistující AD byla spojena se zvýšeným rizikem rozvoje dalších atopických onemocnění a alergické senzibilizace na potravinové a aeroalergeny v sedmi letech věku. Pozdní forma AD naproti tomu nebyla spojena s jiným atopickým onemocněním nebo alergickou senzibilizací ve věku sedmi let, s výjimkou Alternaria alternans.

Na základě daných zjištění lze shrnout, že v popisované kohortě dětí s vysokým rizikem vzniku astmatu vedla časná forma perzistující atopické dermatitidy asociované s atopickou senzibilizací ke zvýšení rizika jiných atopických onemocnění v pozdějším dětském věku

(mik)

Zdroj: Carlsten C., Dimich-Ward H., Ferguson A. et al. Atopic dermatitis in a high-risk cohort: natural history, associated allergic outcomes, and risk factors. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Jan; 110 (1): 24–8; doi: 10.1016/j.anai.2012.10.005.Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Alergická rýma
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Marcela Vorlíčková

Novinky v léčbě alergie
Autoři: MUDr. Zuzana Humlová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se