Užití isoprinosinu u dětí s častými respiračními infekty

20. 9. 2017

Studie polských autorů u dětských pacientů s opakovanými respiračními infekty a mírným deficitem buněčné imunity potvrdila pozitivní účinky isoprinosinu na jejich imunitní systém a celkový klinický stav.

Komplexní působení na imunitní systém 

Užití nespecifických imunostimulancií pokročilo od tradiční fytoterapie k chemicky definovaným přípravkům se selektivním účinkem na rozličné komponenty imunitního systému. V posledních dekádách se na trhu objevily rekombinantní cytokiny pro klinické použití, např. r-IFN-α, r-IFN-γ, r-IL-2 a faktory stimulující kolonie granulocytů a makrofágů.

Prvním perorálním licencovaným imunoterapeutikem v USA se stal levamizol. K dalším zástupcům imunoterapie patří isoprinosin (inosin pranobex), který řadíme mezi antivirotika s imunomodulačním účinkem. Působení isoprinosinu na imunitní systém je komplexní. Stimuluje pomocné TH1 lymfocyty a následně iniciuje maturaci a diferenciaci T lymfocytů. Ovlivňuje cytotoxicitu T lymfocytů a přirozených zabíječů (NK − natural killers) včetně funkce supresorových (CD8+) a pomocných (CD4+) T lymfocytů. Navyšuje počet povrchových receptorů pro IgG a komplement, produkci interleukinů IL-1 a IL-2 a expresi receptoru pro IL-2 in vitro. Signifikantně také zvyšuje sekreci endogenního IFN-γ a snižuje produkci IL-4 in vivo. Dále se podílí na potenciaci chemotaxe neutrofilů, monocytů a makrofágů a fagocytózy.

Benefity isoprinosinu

Závěry četných studií ukazují příznivý klinický efekt isoprinosinu na řadu virových infekcí probíhajících zejména v oblasti respiračního traktu či u pacientů s mukokutánními herpetickými infekcemi. Výhodou isoprinosinu je jeho perorální podání a bezpečnost, proto je možné aplikaci provádět i u dětí s vyvíjejícím se imunitním systémem.

Průběh studie

Cílem práce polských autorů bylo prozkoumat účinek isoprinosinu na imunitní systém a klinický stav u skupiny dětí s mírnou imunodeficiencí a rekurentními infekcemi, převážně virové etiologie. Do studie bylo zařazeno 40 dětí ve věku od 3 do 15 let: 30 dětí bylo sledováno v imunologické ordinaci pro recidivující respirační infekty a laboratorně potvrzený mírný deficit buněčné imunity. 10 zdravých dětí tvořilo kontrolní skupinu. Pacienti užívali isoprinosin v dávce 50 mg/kg hmotnosti/den po dobu 10 dnů v měsíci. Celková doba podávání preparátu činila 3 měsíce. Klinická a laboratorní vyšetření byla provedena na začátku a po ukončení studie, poté byly děti následujících 12 měsíců sledovány imunologem.

Mezi imunologická vyšetření prováděná u obou skupin probandů patřila izolace T lymfocytů pomocí rozet, test blastové transformace T lymfocytů, cytometrická analýza subpopulací T lymfocytů, test oxidačního vzplanutí s nitroblue-tetrazoliumchloridem (NBT), chemiluminiscenční test a stanovení sérových hladin imunoglobulinů IgA, IgM, IgG.

Výsledky a závěr

Z výsledků vyplynulo, že po podávání isoprinosinu byly pomocí prováděných funkčních testů nalezeny statisticky významné vzestupy populací CD3 T lymfocytů, subpopulací CD4 T lymfocytů a prokazatelné zlepšení jejich funkce. Laboratorní zlepšení korelovala se zlepšením klinického stavu dětí.

Klinické použití isoprinosinu je dle autorů indikované u dětí s opakovanými respiračními infekty, u kterých lze na základě zvýšené nemocnosti předpokládat mírnou dysfunkci buněčné imunity.

(moa)

Zdroj: Gołebiowska-Wawrzyniak M., Markiewicz K., Kozar A. et al. The study on therapeutic efficacy of inosine pranobex in children. Pol J Food Nutr Sci 2004; 13 (Suppl. 2): 33–36.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Gynekologie a porodnictví Neonatologie Otorinolaryngologie Pediatrie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se