Účinnost a bezpečnost imunomodulátoru inosin pranobexu u akutních respiračních influenza-like onemocnění

20. 5. 2017

Níže prezentovaná studie hodnotila účinnost a bezpečnost léčby imunomodulátorem inosin pranobexem ve srovnání s podáváním placeba u nemocných s klinickými příznaky připomínajícími chřipku (ILI − influenza-like illness).

Prevence a léčba respiračních virových infekcí

Farmakologické intervence pro prevenci a léčbu respiračních virových infekcí jsou v současné době omezeny na vakcinaci a podávání antivirotik proti chřipce. Ostatní léčba akutních respiračních viróz je pouze symptomatická, v případě bakteriální superinfekce se podávají antibiotika. Nadměrné užívání antibiotik u virových infekcí zvyšuje riziko bakteriální rezistence a finančně zbytečně zatěžuje zdravotní systém.

Vakcinace proti chřipce je součástí národních imunizačních schémat řady států. I přesto je procento očkovaných nízké. Úspěšnost očkování je navíc závislá především na shodě cirkulujících chřipkových kmenů v dané sezóně a kmenů obsažených ve vakcíně.

Mechanismus imunomodulace

Imunomodulační preparát inosin pranobex (Isoprinosine) je syntetický purinový derivát s imunomodulačním a protivirovým účinkem doloženým zřetelným zvýšením oslabené imunitní odpovědi hostitele in vivo. V řadě evropských zemí je od roku 1971 schválen pro antivirovou léčbu. Stimuluje nespecifickou imunitní odpověď. Klinické studie potvrdily, že indukuje TH1 odpověď u antigenem aktivovaných buněk. To vede k maturaci a diferenciaci T lymfocytů a zesiluje indukované lymfoproliferativní reakce v buňkách aktivovaných antigenem. Přípravek moduluje i cytotoxicitu T lymfocytů a přirozených zabíječů (NK − natural killers), funkce T8 supresorových a T4 pomocných lymfocytů, zvyšuje počet povrchových receptorů pro IgG a komplement i produkci cytokinů. Významně zvyšuje sekreci endogenního interferonu gama (IFN-γ) a potencuje chemotaxi neutrofilů, monocytů a makrofágů a fagocytózu. Rychlý vzestup počtu mononukleárů je pozorován u 75 % léčených jedinců a tento vzestup bývá doprovázen rychlým ústupem klinických obtíží.

Metodika studie 

Recentní studie publikovaná v roce 2016 v BMC Infectious Diseases srovnávala účinnost a bezpečnost léčby inosin pranobexem (n = 231) s placebem (n = 231) u jedinců s klinickými příznaky připomínajícími chřipku (ILI − influenza-like illness), včetně jedinců s laboratorně prokázanou respirační virovou nákazou. Účinnost byla hodnocena podle doby nutné k vymizení všech klinických obtíží. Analýza podskupin hodnotila zvlášť jinak zdravé jedince mladší 50 let a starší 50 let. U mladší věkové skupiny byl hodnocen vliv body mass indexu (BMI). Studijní skupinu s inosin pranobexem tvořilo celkem 231 pacientů, v kontrolní skupině s placebem bylo rovněž 231 jedinců.

Výsledky

Rozdíl v době do vymizení všech klinických příznaků mezi oběma skupinami nebyl statisticky významný, ale ve skupině pacientů s inosin pranobexem byl pozorován trend k rychlejšímu zotavení (poměr rizik [HR] = 1,175; 95 % CI 0,806–1,714; p = 0,324). V podskupině osob mladších 50 let bez dalších onemocnění a bez obezity (BMI < 30 kg/m2) bylo vymizení klinických obtíží statisticky významně rychlejší po podání inosin pranobexu ve srovnání s placebem. U ostatních podskupin nebyl rozdíl statisticky významný. Tolerance inosin pranobexu byla všeobecně dobrá.

Závěr

Zmíněná práce prokázala bezpečnost léčby inosin pranobexem u jedinců s akutními virovými respiračními infekcemi a potvrdila účinnost této terapie u neobézních a jinak zdravých osob mladších 50 let s klinicky diagnostikovaným onemocněním podobným chřipce.

(moa)

Zdroje:

  1. Beran J., Šalapová E., Špajdel M. Isoprinosine Study (EWO ISO-2014/1) Team. Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study. BMC Infect Dis 2016 Nov 7; 16 (1): 648.
  2. SPC Isoprinosine. Dostupné na: www.sukl.cz


Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Gynekologie a porodnictví Neonatologie Otorinolaryngologie Pediatrie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se