HIV ve věkové skupině nad 50 let – analýza dat z Evropské unie

4. 6. 2018

Časopis Lancet HIV přinesl rozbor problematiky HIV u osob starších 50 let – zejména s ohledem na diagnostiku onemocnění. Analýza vychází z údajů získaných ze tří desítek evropských zemí. Analýza přehledových dat srovnávala údaje pro věkovou kategorii 50+ a skupinu 15–49 let za období 2004–2015.

Úvod

Prevalence HIV pozitivity ve věkové skupině nad 50 let v posledních desetiletích plynule roste jak v Evropě, tak v USA či Kanadě. Nárůst je připisován prodlužující se průměrné délce života u HIV pozitivních pacientů s antiretrovirovou terapií a zvyšujícímu se počtu pacientů se sérokonverzí ve vyšším věku.

Sběr dat v období 2004–2015

Ve sledovaném 12letém období se u všech nově diagnostikovaných pacientů starších 15 let shromažďovaly demografické údaje (věk, pohlaví, způsob nákazy, země původu), počet CD4+ T lymfocytů, výskyt komorbidit či stadium onemocnění. Kompletnost údajů o věku a pohlaví přesahovala 99 %, data související s počtem CD4 v době potvrzení diagnózy byla kompletní jen ze 68,5 %. Pozdní diagnostika byla definována jako CD4 < 350/μl, eventuálně < 200/μl v případě pokročilého onemocnění. Zvláštní analýza pak byla věnovaná všem pacientům nově diagnostikovaným v posledním roce hodnocené periody, tedy v roce 2015.

Počet případů a jejich vývoj

Z celkového počtu 29 419 nově diagnostikovaných pacientů s HIV v roce 2015 bylo 17,3 % (5 076 pacientů) starších 50 let. Většinu z nich (77,6 %) tvořili muži, což odpovídá i zastoupení pacientů mužů ve věkové kategorii 15–49 let. Nejčastějším způsobem nákazy u osob starších 50 let byl heterosexuální pohlavní styk (42,4 % případů), na druhém místě figuroval homosexuální pohlavní styk (30,3 %). U pacientů do 49 let věku byly tyto statistiky opačné – 45,1 % z nich se nakazilo při homosexuálním styku a 30,8 % při heterosexuálním pohlavním styku.

Ve sledovaném období 2004–2015 byl výrazný nárůst případů HIV v kategorii 50+ zaznamenán v 16 evropských zemích včetně České republiky a týkal se obou pohlaví. Výrazný pokles byl naopak zjištěn v Portugalsku. Průměrně bylo za celé sledované období zaznamenáno 4,4 nového případu HIV ročně na 100 000 mužů starších 50 let a 1,2 případu na 100 000 žen starších 50 let. Současně byl pozorován setrvalý nárůst míry nově diagnostikovaných případů ročně z 3,5 na 4,8 na 100 000 mužů a z 1,0 na 1,2 na 100 000 žen (v obou případech v kategorii 50+). Mezi mladšími pacienty byl výrazně vyšší nárůst mezi muži, u žen byl naopak zaznamenán pokles.

Shrnutí a závěr

Počet nově zjištěných případů nákazy virem HIV v Evropě měl po celé 12leté sledované období vzestupnou tendenci. Studie analyzovala různé sociodemografické faktory a uvádí například, že pozdní diagnostika byla typickým jevem u starších pacientů. Zjištěné poznatky svědčí o tom, že pro věkovou kategorii 50+ je potřeba vyvinout specifické způsoby podpory testování na HIV a soustředit se zejména na aktivní vybízení k absolvování testu.

Zdravotníci se zdráhají hovořit se staršími pacienty o rizikovém chování v jejich sexuálním životě a dát tak impulz k testování. Větší povědomí zdravotnického personálu o problematice HIV u pacientů starších 50 let by mohly přinést účinnější intervence a více příležitostí pro testování osob v této věkové skupině.

(pak)

Zdroj: Tavoschi L., Gomes Dias J., Pharris A. New HIV diagnoses among adults aged 50 years or older in 31 European countries, 2004-15: an analysis of surveillance data. Lancet HIV 2017 Nov; 4 (11): e514–e521, doi: 10.1016/S2352-3018(17)30155-8.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Infekce HIV pro mírně pokročilé
Autoři: MUDr. David Jilich

HIV infekce
Autoři: MUDr. David Jilich

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se