Darunavir/kobicistat vykázal i přes nižší minimální koncentrace v terapii pacientů s infekcí HIV stejnou účinnost jako darunavir/ritonavir

29. 10. 2018

Nedávno publikovaná španělská studie ukázala, že i když je minimální koncentrace darunaviru (v dávce 800 mg/den) potencovaného kobicistatem (150 mg/den) nižší než při potenciaci ritonavirem (100 mg/den), nijak to neovlivní účinnost léku (darunavir/kobicistat) podávaného v monoterapii.

Úvod

Kobicistat je účinný inhibitor CYP3A bez anti-HIV aktivity a s menším potenciálem pro lékové interakce než ritonavir. Zvyšuje systémovou expozici substrátů CYP3A, jako je darunavir. Při podávání 800 mg darunaviru potencovaného kobicistatem v dávce 150 mg je minimální koncentrace o 30 % nižší než při potencování ritonavirem v dávce 100 mg. Bylo prokázáno, že virologická účinnost je při podávání v kombinaci se dvěma nukleotidovými či nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy při obou způsobech potenciace stejná. Nebylo však jasné, jaký vliv má nižší minimální koncentrace na účinek darunaviru potencovaného kobicistatem podávaného v monoterapii.

Sledovaná populace a hodnocená data

Do prospektivní observační studie bylo zařazeno 234 pacientů s infekcí HIV s virologickou supresí, kteří byli převedeni na léčbu darunavirem/kobicistatem v monoterapii. Účinnost byla hodnocena po dobu 96 týdnů podle podílu pacientů s virologickým selháním léčby definovaným jako 2× za sebou zjištěný počet kopií RNA HIV > 200/ml. Výsledky byly porovnány s historickou kohortou 150 pacientů léčených na stejném pracovišti darunavirem/ritonavirem v monoterapii.

Výsledná zjištění

Při analýze dle léčebného záměru (ITT − intention-to-treat) dosáhla účinnost darunaviru/kobicistatu 67,8 % (95% CI 61,8–73,7) a účinnost darunaviru/ritonaviru 67,6 % (95% CI 6,0–75,2). Při analýze on-treatment (tj. po vyřazení pacientů s vysazením léčby nebo ztracených ze sledování) byla úspěšnost léčby darunavirem/kobicistatem 86,9 % (95% CI 78,0–87,7) a léčby darunavirem/ritonavirem 83,6 % (95% CI 77,2–90,0).

Hladina darunaviru byla během sledování stanovena 135× u 83 pacientů. Medián minimální plazmatické koncentrace darunaviru činil 1305 ng/ml (rozmezí 150–5895 ng/ml) při podávání darunaviru/kobicistatu a 1710 ng/ml (rozmezí 200–3838) u darunaviru/ritonaviru, což znamená statisticky významný rozdíl (p = 0,05).

Závěr

Minimální plazmatická koncentrace darunaviru je u osob s infekcí HIV léčených monoterapií darunavirem potencovaným kobicistatem nižší než při léčbě darunavirem potencovaným ritonavirem. Nezdá se však, že by to mělo vliv na účinnost darunaviru/kobicistatu podávaného v monoterapii.

(zza)

Zdroj: Gutierrez-Valencia A., Trujillo-Rodriguez M., Fernandez-Magdaleno T. et al. Darunavir/cobicistat showing similar effectiveness as darunavir/ritonavir monotherapy despite lower trough concentrations. J Int AIDS Soc 2018 Feb; 21 (2): e25072, doi: 10.1002/jia2.25072.

Tento článek byl podpořen firmou Janssen-Cilag s.r.o.
PHCZ/PRE/1018/0002


Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Infekce HIV pro mírně pokročilé
Autoři: MUDr. David Jilich

HIV infekce
Autoři: MUDr. David Jilich

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se