Darunavir/kobicistat jako příslib v léčbě HIV-pozitivních pacientů

17. 12. 2018

Na konci roku 2017 žilo v České republice dle údajů Státního zdravotního ústavu celkem 3160 HIV-pozitivních osob. Slibné výsledky studie fáze III GS-US-216-130, testující kombinovaný preparát s obsahem darunaviru a kobicistatu, jsou pro HIV-pozitivní pacienty další nadějí z hlediska rozšíření a zefektivnění možností terapie. Jeho specifické vlastnosti i účinky a bezpečnostní profil shrnuli ve svém článku španělští autoři.

Vlastnosti a mechanismus účinku

Darunavir potencovaný kobicistatem je k dispozici v kombinovaném přípravku s obsahem 800 mg darunaviru a 150 mg kobicistatu v 1 tabletě. Lék výrazně zpomaluje až zastavuje vývoj onemocnění od HIV pozitivity po stadium AIDS.

Darunavir patří do skupiny inhibitorů proteáz, které blokují kompletaci a maturaci nových virových částic. Darunavir snižuje množství virových kopií v lidském organismu a napomáhá imunitnímu systému obnovit jeho funkce. Léčivo vykazuje velmi dobrou účinnost a má známý bezpečnostní profil. Opatrnost při podání je třeba u přecitlivělosti na sulfonamidy, neboť molekula darunaviru obsahuje sulfonamidovou skupinu.

Kobicistat je farmakokinetický enhancer, tj. látka, která omezuje presystémovou eliminaci darunaviru a umožňuje tak dosáhnout účinné plazmatické koncentrace léčiva. Kobicistat však také blokuje tubulární sekreci kreatininu. U léčených pacientů se proto mírně zvýší sérové koncentrace kreatininu.

Účinnost kombinace v otevřené klinické studii fáze III GS-US-216-130 byla velmi dobrá. Celková míra odpovědi na léčbu činila 82 % ve 24. týdnu a 81 % ve 48. týdnu. Studie se zúčastnilo přes 300 HIV-pozitivních pacientů včetně několika již léčených antiretrovirotiky.

Podávání léku

Před nasazením kombinace darunavir/kobicistat u nemocných s předchozí léčbou antiretrovirotiky je třeba vyloučit přítomnost mutací v genu pro HIV proteázu zodpovídajících za vznik rezistence k darunaviru. Darunavir/kobicistat je třeba podávat v kombinaci s dalšími antivirotiky. 

Potenciace kobicistatem vedla ke zlepšení farmakokinetického profilu darunaviru, což umožnilo dávkovat lék po 1 tabletě 1× denně (vždy spolu s jídlem nebo do 30 minut po jídle).  

Z důvodu změn farmakokinetiky v graviditě není kombinace doporučena pro vyšší riziko nízké expozice darunaviru s potenciálem přenosu viru z matky na plod. Kobicistat se vylučuje do mateřského mléka, a kojení se proto v průběhu terapie nedoporučuje.

Bezpečnostní profil

Mezi nejčastější nežádoucí účinky léčby patří průjem, nauzea, bolest hlavy a břicha a výskyt exantému. Klinická studie GS-US-216-130 přinesla velmi dobré výsledky nejen z hlediska virologické účinnosti, ale také tolerance léku lidským organismem. Většina zaznamenaných nežádoucích příhod byla mírné intenzity a týkala se převážně gastrointestinálních problémů. Pouze 5 % pacientů ukončilo léčbu pro nežádoucí účinky.

Závěr

Bohužel ani poslední roky nepřinesly zásadní průlom ve výzkumu a vývoji jak preventivní, tak terapeutické očkovací látky proti HIV. Situace je nadále komplikovaná mimo jiné výskytem řady subtypů tohoto viru. I proto je vývoj nových antivirotik velmi důležitou součástí péče o HIV-pozitivní pacienty.

V blízké budoucnosti vypadají velmi slibně nové kombinace léků, např. tenofovir-alafenamid-fumarát spolu s darunavirem/kobicistatem či emtricitabinem. Současně s vývojem nových léčiv je velká snaha vyvinout nové formy stávajících léčiv s významně prodlouženým dávkovacím intervalem (např. 1 tableta za 2–3 měsíce).

(boš)

Zdroje:
1. Curran A., Perez-Valero I., Molto J. Rezolsta (darunavir/cobicistat): first boosted protease inhibitor co-formulated with cobicistat. AIDS Rev 2015; 17 (2): 114–120.
2. SPC Rezolsta. Dostupné na: www.ema.europa.eu/documents/product-information/rezolsta-epar-product-information_cs.pdf 

Tento článek byl podpořen firmou Janssen-Cilag s.r.o.
EM-06231


Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Infekce HIV pro mírně pokročilé
Autoři: MUDr. David Jilich

HIV infekce
Autoři: MUDr. David Jilich

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se