Výsledky unikátní studie: perorální antidiabetikum empagliflozin snižuje riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob

22. 8. 2015

Empagliflozin patří mezi zástupce nové skupiny perorálních antidiabetik, která vedou k blokaci sodíkoglukózového transportéru 2 v ledvinách. To vede k omezení zpětného vychytávání glukózy v ledvinách, a tudíž většímu výdeji glukózy močí, což má za následek snížení její hladiny v krvi.

Empagliflozin patří mezi zástupce nové skupiny perorálních antidiabetik, která vedou k blokaci sodíkoglukózového transportéru 2 v ledvinách. To vede k omezení zpětného vychytávání glukózy v ledvinách, a tudíž většímu výdeji glukózy močí, což má za následek snížení její hladiny v krvi. Podle nově uveřejněného výzkumu navíc empagliflozin snižuje riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob u jedinců s diabetem mellitem 2. typu.

Mechanismus účinku

Empagliflozin je novým lékem v terapii diabetu mellitu 2. typu. Patří do skupiny tzv. gliflozinů, jejichž mechanismus účinku spočívá v blokování zpětné resorpce glukózy v proximálním tubulu ledviny. Empagliflozin je selektivním kompetitivním inhibitorem sodíkoglukózového transportéru SGLT-2, který je exprimován převážně v ledvinách. Na funkci jiných glukózových transportérů, které jsou důležité pro transport glukózy do periferních tkání, vliv nemá. Hlavní funkcí transportéru SGLT-2 je reabsorpce glukózy z glomerulárního filtrátu v proximálním tubulu. Inhibicí SGLT-2 způsobuje empagliflozin terapeutickou glykosurii, díky níž dochází ke ztrátám přibližně 70 g glukózy denně. To vede nejen k poklesu glykémie, ale i k poklesu tělesné hmotnosti, jelikož vyloučená glukóza nemůže být použita jako energetický substrát. Dalším příznivým účinkem empagliflozinu je i mírné snížení tlaku krve.

Výsledky studie

V tiskové zprávě společností Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company publikované 20. srpna 2015 byl nastíněn výsledek studie EMPA-REG OUTCOME®, která se věnovala vlivu empagliflozinu na riziko kardiovaskulárních chorob u jedinců s diabetem mellitem 2. typu. Jednalo se o multicentrickou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii, které se zúčastnilo více než 7000 pacientů s diabetem mellitem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem ze 42 zemí světa. Tito pacienti užívali v kombinaci se standardní terapií jednou denně perorálně buď 10 mg, nebo 25 mg empagliflozinu, anebo placebo. Standardní terapie zahrnovala kromě léčiv snižujících glykémii i antihypertenziva a hypolipidemika. Primárním sledovaným parametrem byl výskyt úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozková příhoda. Ze závěrů studie plyne, že empagliflozin je jedinou hypoglykemizující látkou, která v cíleně zaměřeném výzkumu prokázala vliv na snížení rizika kardiovaskulárních chorob. 

Empagliflozin prokázal snížení kardiovaskulárního rizika u lidí s diabetem mellitem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Kompletní výsledky výzkumu budou prezentovány 17. září 2015 na 51. výročním zasedání Evropské společnosti pro výzkum diabetu ve švédském Stockholmu.

(holi)

Zdroj: 

  1. Prázný M., Slíva J. Empagliflozin – nový zástupce inhibitorů transportéru SGLT2 pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu. Vnitř Lék 2015; 61 (2): 175–178.
  2. Rušavý Z. Nový SGLT-2 inhibitor empagliflozin: moderní a bezpečná léčba diabetu. Vnitř Lék 2014; 60 (11): 926–930.
  3. Tisková zpráva Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company, dostupná na http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2015/20_august_2015_diabetes.html. Vydáno 20. srpna 2015.


Štítky
Diabetologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se