Vliv empagliflozinu na riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny a nutnost hospitalizace z důvodu srdečního selhání

18. 12. 2017

Empagliflozin ve studii EMPA-REG OUTCOME snížil riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin a počet hospitalizací z důvodu srdečního selhání u pacientů s diabetem 2. typu (DM2), u kterých bylo již při vstupu do studie potvrzeno kardiovaskulární onemocnění. V následující analýze se autoři zaměřili na přínos empagliflozinu u pacientů s různou mírou rizika rozvoje srdečního selhání.

Inzerce

Analyzovaná populace

Zkoumáno bylo 7020 pacientů s DM2 (HbA1c 53−86 mmol/mol a eGFR > 0,5 ml/s/1,73 m2), kteří užívali 1× denně empagliflozin v dávce 10 či 25 mg nebo placebo a byli sledováni po dobu 3,1 roku (medián). Pacienty bez srdečního selhání při vstupu do studie (89,9 %) autoři rozdělili do skupin podle rizika rozvoje srdečního selhání v následujících 5 letech podle skóre Health ABC Heart Failue Risk: riziko < 10 % bylo hodnoceno jako nízké až průměrné (67,2 % zařazených pacientů), riziko 10−20 % jako vysoké (24,2 % pacientů ve studii) a riziko ≥ 20 % jako velmi vysoké (5,1 % zařazených pacientů).

Výsledky

Mezi jednotlivými skupinami byl efekt empagliflozinu na výskyt úmrtí z kardiovaskulárních příčin a nutnost hospitalizace pro srdeční selhání konzistentní: u pacientů s nízkým až průměrným rizikem byl poměr rizik (HR) 0,71 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,52–0,96), u účastníků s vysokým rizikem HR činil 0,52 (95% CI 0,36–0,75) a mezi nemocnými s velmi vysokým rizikem byl HR 0,55 (95% CI 0,30–1,00). Vliv na riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny a hospitalizaci z důvodu srdečního selhání byl pozitivní (HR 0,67 [95% CI 0,47–0,97]) i v nejvíce rizikové skupině, tedy u pacientů, u kterých bylo již při vstupu do studie srdeční selhání diagnostikováno a/nebo se objevilo během studie. V té se objevilo 37,9 % z celkového počtu kardiovaskulárních úmrtí.

Závěr

Mezi pacienty s DM2 a prokázaným kardiovaskulárním onemocněním je velká část ve vysokém nebo velmi vysokém riziku rozvoje srdečního selhání, což naznačuje, že je tyto nemocné nutné v dané populaci aktivně vyhledávat. Empagliflozin konzistentně zlepšoval výsledky léčby srdečního selhání jak u pacientů s nízkým, tak i vysokým rizikem rozvoje srdečního selhání.

(epa)

Zdroj: Fitchett D., Butler J., van de Borne P. et al.; EMPA-REG OUTCOME® trial investigators. Effects of empagliflozin on risk for cardiovascular death and heart failure hospitalization across the spectrum of heart failure risk in the EMPA-REG OUTCOME® trial. Eur Heart J 2017 Aug 28, doi: 10.1093/eurheartj/ehx511 [Epub ahead of print].

Štítky
Diabetologie
Nejnovější kurzy
Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci
Autoři: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se