Účinnost a bezpečnost inhibitoru SGLT2 empagliflozinu v terapii diabetu

19. 11. 2019

Inhibice renálního transportu glukózy vedoucí k indukci glykosurie je terapeutickým přístupem, který v posledních letech s vývojem a zkoumáním nových selektivních inhibitorů glukózových transportérů SGLT2 zaznamenal bouřlivý vývoj. Výhodou terapie glukuretiky či glifloziny je skutečnost, že léčba účinkuje bez ohledu na vyvolávající příčinu hyperglykémie, tedy bez ohledu na míru inzulinové rezistence nebo poruchy sekrece inzulinu.

Účinnost empagliflozinu v terapii diabetu

Empagliflozin je zástupcem nové skupiny antidiabetik, jež způsobují glykosurii blokováním zpětné resorpce glukózy v proximálním tubulu ledviny. Mezinárodní studie EMPA-REG OUTCOME prokázala, že empagliflozin je první antidiabetikum, jež signifikantně snižuje kardiovaskulární riziko, celkovou mortalitu, riziko srdečního selhání a vykazuje i renoprotektivní efekt. Pozitivní přínos empagliflozinu ve zkratce shrnuje docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Empagliflozin účinně snižuje hladinu HbA1c, míra tohoto efektu závisí na vstupní kompenzaci diabetu. Čím vyšší jsou hladiny glykovaného hemoglobinu na počátku, tím větší je pozorovaný efekt empagliflozinu. Důležitou skutečností je, že tento efekt je dlouhodobý a pozitivní vliv na hladinu HbA1c je zachován i po 2 letech od počátku terapie.

Empagliflozin také kladně působí na redukci hmotnosti. Po přidání empagliflozinu v dávce 10 mg/den k metforminu dochází k redukci hmotnosti v průměru o 2,08 kg, po přidání empagliflozinu v dávce 25 mg/den k metforminu pak k redukci hmotnosti průměrně o 2,46 kg. Obdobné výsledky jsou pozorovány po přidání empagliflozinu k terapii inzulinem. Empagliflozin dále snižuje hodnoty tlaku krve. Při terapii empagliflozinem dochází k redukci systolického tlaku krve přibližně o 4 mmHg a diastolického tlaku krve přibližně o 1 mmHg.

Docent Prázný ve své prezentaci dále nabídl data z klinické praxe v České republice. Šest diabetologů shromáždilo výsledky přibližně od 80 pacientů. Z nich byl patrný pokles glykovaného hemoglobinu v průměru o 11,9 mmol/l, redukce hmotnosti o 3,4 kg, pokles systolického tlaku krve o 4,6 mmHg a diastolického tlaku o 0,5 mmHg.

Bezpečnost empagliflozinu v terapii diabetu

Terapie empagliflozinem má velmi dobrý bezpečnostní profil. Nebyl při ní zaznamenán nárůst výskytu hypoglykémie, ketoacidózy, tromboembolických příhod, fraktur nebo akutního poškození ledvin. Incidence těchto nežádoucích příhod byla srovnatelná s placebem. Empagliflozin byl spojen s vyšším výskytem genitálních infekcí (6,5 % pro dávku 10 mg a 6,3 % pro dávku 25 mg) oproti pacientům užívajícím placebo (1,8 %).

Závěr

Výsledky studie EMPA-REG OUTCOME ukázaly, že empagliflozin je účinným lékem v terapii diabetu, který je dobře tolerován a jeho dlouhodobé podávání nemá závažné nežádoucí účinky.

(holi)

Zdroj: Praktický návod na léčbu diabetika 2. typu. Seminář s panelovou diskusí, uspořádaný 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s 2. interní klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 18. dubna 2016, Praha.Štítky
Diabetologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se