Přesah inhibitorů SGLT2 z diabetologie do kardiologie

29. 10. 2021

Jak ukazuje poslední výzkum, jedna z moderních skupin antidiabetik – inhibitory SGLT2 neboli glifloziny – přináší benefity nejen v diabetologii, ale i v kardiologii a nefrologii. Bylo potvrzeno, že zástupci této třídy léčiv prodlužují život nemocných, snižují výskyt velkých kardiovaskulárních (KV) příhod a riziko srdečního selhání (HF) a zlepšují renální funkce. Z nedávno publikované práce navíc vyplývá, že KV přínos empagliflozinu je nezávislý na počtu kompenzovaných KV rizikových faktorů a projeví se již během prvních 3 měsíců léčby.

Vliv na SGLT2i snížení celkové mortality

Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií publikovaná v letošním roce potvrdila, že inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2i) snižují celkovou mortalitu pacientů s diabetem 2. typu. Tato metaanalýza zahrnovala 21 studií s celkovým počtem 39 593 pacientů užívajících některý ze SGLT2i a 30 771 s komparátorem (aktivní léčbou nebo placebem). Analyzovány byly práce s délkou trvání nejméně 52 týdnů, které zařadily nejméně 100 nemocných do každého ramene. Medián délky sledování v těchto studiích činil 104 týdnů. Léčba SGLT2i byla spojena s významným relativním snížením celkové mortality o 14 % (Mantelův-Haenszelův poměr šancí [MH-OR] 0,86; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,81–0,91; p < 0,00001). Mezi studiemi nebyla zjištěna významná heterogenita.

Zlepšení výsledků týkajících se srdečního selhání

Hlavní příčinou smrti pacientů s diabetem 2. typu jsou KV onemocnění. Jsou také příčinou významné morbidity těchto pacientů. SGLT2i prokázaly nejen svou KV bezpečnost, ale také KV přínos. Studie EMPA-REG OUTCOME s empagliflozinem prokázala snížení KV mortality a hospitalizací pro HF u pacientů s diabetem 2. typu a známým KV onemocněním během 3 let léčby. Nová analýza dat z této studie navíc ukázala, že svého přínosu dosahuje empagliflozin již brzy po zahájení terapie. Glykovaný hemoglobin (HbA1c), systolický tlak krve (STK), tělesná hmotnost, riziko hospitalizace pro HF, hospitalizace pro HF nebo úmrtí z KV příčin a hospitalizace pro HF nebo úmrtí z jakýchkoliv příčin se při léčbě empagliflozinem v porovnání s placebem významně snížily již po 12 týdnech. Metabolický a klinický přínos empagliflozinu přetrvával po 6 i po 12 měsících po randomizaci a nebyl závislý na přítomnosti HF při zahájení léčby.

Celkový kardiovaskulární přínos

Další analýza dat ze studie EMPA-REG OUTCOME hodnotila KV přínos empagliflozinu v závislosti na dosažení 7 cílů kompenzace KV rizikových faktorů:

  1. HbA1c < 58,5 mmol/mol (< 5,9 %)
  2. LDL cholesterol < 2,59 mmol/l nebo užívání statinu
  3. STK < 140 mmHg a DTK < 90 mmHg
  4. užívání blokátoru renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS)
  5. normoalbuminurie
  6. užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA)
  7. nekuřáctví

Ve skupině s placebem bylo dosažení 0–3 nebo 4–5 z těchto cílů spojeno s významně vyšší KV mortalitou, vyšším rizikem hospitalizace pro HF nebo úmrtí z KV příčin (mimo cévní mozkovou příhodu [CMP]) a vyšším rizikem nefatálního infarktu myokardu, nefatální CMP a úmrtí z KV příčin (MACE) v porovnání s dosažením 6–7 cílů. Empagliflozin významně snížil riziko všech těchto sledovaných parametrů v porovnání s placebem u všech kategorií kompenzace KV rizikových faktorů, tj. při kompenzaci 0–3, 4–5 i 6–7 KV rizikových faktorů.

(zza)

Zdroje:
1. Silverii G. A., Monami M., Mannucci E. Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors and all-cause mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab 2021 Apr; 23 (4): 1052−1056, doi: 10.1111/dom.14286.
2. Pellicori P., Ofstad A. P., Fitchett D. H. et al. Early benefits of empagliflozin in patients with or without heart failure: findings from EMPA-REG OUTCOME. ESC Heart Fail 2020 Sep 11; 7 (6): 3401–3407, doi: 10.1002/ehf2.12891.
3. Inzucchi S. E., Khunti K., Fitchett D. H. et al. Cardiovascular benefit of empagliflozin across the spectrum of cardiovascular risk factor control in the EMPA-REG OUTCOME trial. J Clin Endocrinol Metab 2020 Sep 1; 105 (9): 3025–3035, doi: 10.1210/clinem/dgaa321.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Diabetologie Interní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se