Perorální antidiabetikum empagliflozin snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby

24. 9. 2015

Empagliflozin patří mezi zástupce nové skupiny perorálních antidiabetik, která vedou k blokaci sodíkoglukózového transportéru 2 v ledvinách. Z výsledků studie EMPA-REG OUTCOME® vyplývá, že účinná látka snižuje nejen riziko rozvoje, ale i mortalitu na kardiovaskulární choroby.

Úvod

Empagliflozin je novým lékem v terapii diabetu mellitu 2. typu. Patří do skupiny tzv. gliflozinů, jejichž mechanismus účinku spočívá v blokování zpětné resorpce glukózy v proximálním tubulu ledviny. Empagliflozin je vysoce selektivním kompetitivním inhibitorem sodíkoglukózového transportéru SGLT-2, který je exprimován převážně v ledvinách. Na funkci jiných glukózových transportérů, které jsou důležité pro transport glukózy do periferních tkání, vliv nemá. Hlavní funkcí transportéru SGLT-2 je reabsorpce glukózy z glomerulárního filtrátu v proximálním tubulu. Inhibicí SGLT-2 empagliflozin způsobuje terapeutickou glykosurii. Podle nedávno publikované studie EMPA-REG OUTCOME® je empagliflozin jediným antidiabetikem, které snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby.

Metody studie

Dlouhodobé multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo více než 7000 pacientů ze 42 zemí světa s diabetem mellitem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Medián doby sledování činil 3,1 roku. Pacienti užívali v kombinaci se standardní terapií 1× denně perorálně buď 10 mg, nebo 25 mg empagliflozinu, nebo placebo. Standardní terapie zahrnovala kromě léčiv snižujících glykémii i antihypertenziva a hypolipidemika. Primárním sledovaným parametrem byl výskyt úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění a dále výskyt nefatálního infarktu myokardu nebo nefatální cévní mozkové příhody. Z celkového počtu zúčastněných dokončilo studii více než 97 % pacientů. Analýza výsledků byla nezávisle provedena v centru pro statistické analýzy Freiburské univerzity.

Výsledky studie

V tiskové zprávě společností Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company publikované dne 17. září 2015 byly uveřejněny hlavní výsledky studie EMPA-REG OUTCOME®, jež byly prezentovány na 51. výročním zasedání Evropské společnosti pro výzkum diabetu ve švédském Stockholmu. Empagliflozin v kombinaci se standardní terapií snižuje výskyt úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění a výskyt nefatálního infarktu myokardu nebo nefatální cévní mozkové příhody o 14 %. Během terapie došlo ke snížení mortality na kardiovaskulární choroby o 38 %. Užívání empagliflozinu také vedlo ke snížení celkové mortality o 32 % a k redukci hospitalizací pro srdeční selhání o 35 %. Celkový bezpečnostní profil léku byl v souladu s předchozími studiemi. Nebyl pozorovány rozdíl mezi placebem a empagliflozinem v incidence diabetické ketoacidózy a zlomenin.

Závěr

Empagliflozin prokázal signifikantní snížení kardiovaskulárního rizika a mortality u lidí s diabetem mellitem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

(holi)

Zdroj: Tisková zpráva Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company, dostupná na:
http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2015/17_september_2015_diabetes.htmlŠtítky
Diabetologie
Nejnovější kurzy
Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Ozvěny ADA 2021: Principy moderního managementu pacientů s diabetem

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se