Perorální antidiabetikum empagliflozin snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby

24. 9. 2015

Empagliflozin patří mezi zástupce nové skupiny perorálních antidiabetik, která vedou k blokaci sodíkoglukózového transportéru 2 v ledvinách. Z výsledků studie EMPA-REG OUTCOME® vyplývá, že účinná látka snižuje nejen riziko rozvoje, ale i mortalitu na kardiovaskulární choroby.

Inzerce

Úvod

Empagliflozin je novým lékem v terapii diabetu mellitu 2. typu. Patří do skupiny tzv. gliflozinů, jejichž mechanismus účinku spočívá v blokování zpětné resorpce glukózy v proximálním tubulu ledviny. Empagliflozin je vysoce selektivním kompetitivním inhibitorem sodíkoglukózového transportéru SGLT-2, který je exprimován převážně v ledvinách. Na funkci jiných glukózových transportérů, které jsou důležité pro transport glukózy do periferních tkání, vliv nemá. Hlavní funkcí transportéru SGLT-2 je reabsorpce glukózy z glomerulárního filtrátu v proximálním tubulu. Inhibicí SGLT-2 empagliflozin způsobuje terapeutickou glykosurii. Podle nedávno publikované studie EMPA-REG OUTCOME® je empagliflozin jediným antidiabetikem, které snižuje riziko rozvoje a úmrtí na kardiovaskulární choroby.

Metody studie

Dlouhodobé multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo více než 7000 pacientů ze 42 zemí světa s diabetem mellitem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Medián doby sledování činil 3,1 roku. Pacienti užívali v kombinaci se standardní terapií 1× denně perorálně buď 10 mg, nebo 25 mg empagliflozinu, nebo placebo. Standardní terapie zahrnovala kromě léčiv snižujících glykémii i antihypertenziva a hypolipidemika. Primárním sledovaným parametrem byl výskyt úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění a dále výskyt nefatálního infarktu myokardu nebo nefatální cévní mozkové příhody. Z celkového počtu zúčastněných dokončilo studii více než 97 % pacientů. Analýza výsledků byla nezávisle provedena v centru pro statistické analýzy Freiburské univerzity.

Výsledky studie

V tiskové zprávě společností Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company publikované dne 17. září 2015 byly uveřejněny hlavní výsledky studie EMPA-REG OUTCOME®, jež byly prezentovány na 51. výročním zasedání Evropské společnosti pro výzkum diabetu ve švédském Stockholmu. Empagliflozin v kombinaci se standardní terapií snižuje výskyt úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění a výskyt nefatálního infarktu myokardu nebo nefatální cévní mozkové příhody o 14 %. Během terapie došlo ke snížení mortality na kardiovaskulární choroby o 38 %. Užívání empagliflozinu také vedlo ke snížení celkové mortality o 32 % a k redukci hospitalizací pro srdeční selhání o 35 %. Celkový bezpečnostní profil léku byl v souladu s předchozími studiemi. Nebyl pozorovány rozdíl mezi placebem a empagliflozinem v incidence diabetické ketoacidózy a zlomenin.

Závěr

Empagliflozin prokázal signifikantní snížení kardiovaskulárního rizika a mortality u lidí s diabetem mellitem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

(holi)

Zdroj: Tisková zpráva Boehringer Ingelheim a Eli Lilly and Company, dostupná na:
http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2015/17_september_2015_diabetes.html

Štítky
Diabetologie
Nejnovější kurzy
Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci
Autoři: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se