Ovlivnění srdečního selhání perorálními antidiabetiky

19. 10. 2017

Diabetes mellitus je vnímán především jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a obecně aterosklerotických komplikací. Stejně velikým problémem je však asociace mezi diabetem a srdečním selháním. Tuto hypotézu potvrzuje studie VALUE, která se primárně zaměřovala na arteriální hypertenzi. Z jejích výsledků vyplývá, že jedinci s diabetem měli větší riziko srdečního selhání v porovnání s rizikem akutního infarktu myokardu.

Inzerce

Srdeční selhání u diabetiků

Etiologie srdečního selhání u diabetiků je multifaktoriální s různou klinickou manifestací. Srdeční selhání může vzniknout v důsledku koronární makro- a mikroangiopatie, metabolického poškození myokardu, diabetické neuropatie a řady dalších příčin. Diabetici tvoří přibližně 1/3 všech pacientů se srdečním selháním. Může se jednat typicky o pacienty se sníženou srdeční frakcí a sníženým srdečním výdejem, ale u řady diabetiků je diagnostikováno srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Prognóza pacientů s diabetem, u kterých je diagnostikováno srdeční selhání, je přitom velmi špatná. Mortalita činí 32,7 % za rok, zatímco u diabetiků bez srdečního selhání 3,7 % za rok.

Empagliflozin v terapii srdečního selhání

Z rozsáhlé metaanalýzy, jejíž výsledky prezentoval profesor Aleš Linhart z 2. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, vyplynulo, že některá antidiabetika mohou zvyšovat riziko srdečního selhání, konkrétně se jednalo o glitazony, saxagliptin a alogliptin. Neutrální riziko v této metaanalýze naopak představovaly intenzivní režimy a inzulinoterapie. Riziko s trendem k poklesu představovala redukce váhy.

Velký průlom přinášejí výsledky mezinárodní studie EMPA-REG OUTCOME, která prokázala, že empagliflozin je první antidiabetikum, jež signifikantně snižuje kardiovaskulární riziko v porovnání s placebem. Profesor Linhart upřesňuje, že k divergenci Kaplanových–Meierových křivek znázorňujících hospitalizaci pro srdeční selhání, dochází již v prvních měsících od zahájení léčby (poměr rizik [HR] 0,65; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,50–0,85; p = 0,002). Příčina tohoto jevu je nejspíše multifaktoriální, empagliflozin totiž přispívá k redukci hmotnosti, snižuje tlak krve a vyvolává osmotickou diurézu.

Post-hoc analýza této studie navíc potvrzuje, že benefit empagliflozinu je prakticky totožný u pacientů s anamnézou a bez anamnézy srdečního selhání. Empagliflozin také signifikantně prodlužuje dobu do zahájení léčby kličkovými diuretiky pro srdeční selhání NYHA II–III (HR 0,62; 95% CI 0,53–0,73; p = 0,001). Doba do hospitalizace pro srdeční selhání nebo do zahájení léčby kličkovými diuretiky je v případě empagliflozinu také signifikantně prodloužena (HR 0,63; 95% CI 0,54–0,73; p = 0,001).

Závěr

Diabetes mellitus představuje významné riziko pro rozvoj srdečního selhání. Z výsledků studie EMPA-REG OUTCOME vyplývá, že léčba diabetu empagliflozinem toto riziko signifikantně snižuje.

(holi)

Zdroj: Praktický návod na léčbu diabetika 2. typu. Seminář s panelovou diskusí, uspořádaný 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s 2. interní klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 18. dubna 2016, Praha.

Štítky
Diabetologie
Nejnovější kurzy
Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci
Autoři: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se