Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

19. 10. 2017

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.

Vliv empagliflozinu na kardiovaskulární mortalitu

Velký průlom zaznamenala ve vztahu perorálních antidiabetik a kardiovaskulární mortality recentní studie EMPA-REG OUTCOME, která prokázala pozitivní efekt moderních perorálních antidiabetik na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Mezinárodní studie se zúčastnilo 11 531 pacientů, z nichž 7 020 bylo randomizováno. Více než 97 % pacientů studii dokončilo a u více než 99 % je znám jejich vitální stav. Studie měla celkem 3 ramena, kontrolní rameno představovala standardní terapie diabetu a placebo, další dvě ramena sestávala z pacientů, kteří ke své stávající antidiabetické léčbě užívali empagliflozin v dávce 10 nebo 25 mg 1× denně. Primární složený cílový ukazatel, takzvaný 3P-MACE endpoint, zahrnoval úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozkovou příhodu.

Riziko výskytu 3P-MACE endpointu bylo empagliflozinem významně sníženo o 14 % (k události došlo u 10,5 % ve skupině s empagliflozinem oproti 12,1 % ve skupině s placebem; poměr rizik [HR] 0,86; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,74–0,99; p = 0,04). Empagliflozin ve srovnání s placebem signifikantně snížil riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin o 38 % (HR 0,62; 95% CI 0,49–0,77; p < 0,001). Počet úmrtí z jakékoliv příčiny byl při terapii empagliflozinem nižší o 32 % (HR 0,68; 95% CI 0,57–0,82; p < 0,001). Kardiovaskulární mortalita byla snížena stejně bez ohledu na současně užívanou medikaci. Výsledky byly pro obě dávky empagliflozinu srovnatelné. Do doby, než budou k dispozici výsledky kardiovaskulárních studií ostatních gliflozinů, však nelze mluvit o společném efektu celé lékové skupiny.

Závěr

Empagliflozin je zatím jediným perorálním antidiabetikem, u něhož bylo prokázáno snížení kardiovaskulárního rizika a úmrtnosti. Zatím není možné říci, zda se jedná o class effect celé třídy gliflozinů, protože není znám přesný mechanismus vedoucí ke kardiovaskulárnímu prospěchu.

(holi)

Zdroj: Praktický návod na léčbu diabetika 2. typu. Seminář s panelovou diskusí, uspořádaný 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s 2. interní klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 18. dubna 2016, Praha.Štítky
Diabetologie
Partneři sekce

Nejnovější kurzy
Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Ozvěny ADA 2021: Principy moderního managementu pacientů s diabetem

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se