Ovlivnění kardiovaskulární mortality perorálními antidiabetiky

19. 10. 2017

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.

Inzerce

UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study) byla první velkou studií u diabetiků 2. typu, která doložila pozitivní vliv intenzivnější terapie diabetu (v porovnání s léčbou méně intenzivní) z hlediska rozvoje chronických cévních komplikací diabetu. V základní části studie UKPDS nebyla prokázána redukce makrovaskulárních komplikací agresivní terapií perorálními antidiabetiky. Jak ovšem připomíná docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, demonstrovala především vysoce významný efekt dobré kompenzace diabetu v prevenci mikrovaskulárních změn a později v dlouhodobém měřítku i pozitivní vliv na makrovaskulární komplikace.

Vliv empagliflozinu na kardiovaskulární mortalitu

Velký průlom zaznamenala ve vztahu perorálních antidiabetik a kardiovaskulární mortality recentní studie EMPA-REG OUTCOME, která prokázala pozitivní efekt moderních perorálních antidiabetik na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Mezinárodní studie se zúčastnilo 11 531 pacientů, z nichž 7 020 bylo randomizováno. Více než 97 % pacientů studii dokončilo a u více než 99 % je znám jejich vitální stav. Studie měla celkem 3 ramena, kontrolní rameno představovala standardní terapie diabetu a placebo, další dvě ramena sestávala z pacientů, kteří ke své stávající antidiabetické léčbě užívali empagliflozin v dávce 10 nebo 25 mg 1× denně. Primární složený cílový ukazatel, takzvaný 3P-MACE endpoint, zahrnoval úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozkovou příhodu.

Riziko výskytu 3P-MACE endpointu bylo empagliflozinem významně sníženo o 14 % (k události došlo u 10,5 % ve skupině s empagliflozinem oproti 12,1 % ve skupině s placebem; poměr rizik [HR] 0,86; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,74–0,99; p = 0,04). Empagliflozin ve srovnání s placebem signifikantně snížil riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin o 38 % (HR 0,62; 95% CI 0,49–0,77; p < 0,001). Počet úmrtí z jakékoliv příčiny byl při terapii empagliflozinem nižší o 32 % (HR 0,68; 95% CI 0,57–0,82; p < 0,001). Kardiovaskulární mortalita byla snížena stejně bez ohledu na současně užívanou medikaci. Výsledky byly pro obě dávky empagliflozinu srovnatelné. Do doby, než budou k dispozici výsledky kardiovaskulárních studií ostatních gliflozinů, však nelze mluvit o společném efektu celé lékové skupiny.

Závěr

Empagliflozin je zatím jediným perorálním antidiabetikem, u něhož bylo prokázáno snížení kardiovaskulárního rizika a úmrtnosti. Zatím není možné říci, zda se jedná o class effect celé třídy gliflozinů, protože není znám přesný mechanismus vedoucí ke kardiovaskulárnímu prospěchu.

(holi)

Zdroj: Praktický návod na léčbu diabetika 2. typu. Seminář s panelovou diskusí, uspořádaný 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s 2. interní klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 18. dubna 2016, Praha.

Štítky
Diabetologie
Nejnovější kurzy
Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci
Autoři: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se