Nová antidiabetika v kardiovaskulární prevenci v mezinárodních doporučeních

20. 12. 2021

Výsledky studií s novými antidiabetiky, které ukázaly kardiovaskulární (KV) přínos inhibitorů sodíko-glukózového kontransportéru 2 (SGLT2i, gliflozinů) a agonistů receptorů pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1RA), vedly ke snahám vytvořit nová doporučení pro jejich podávání u pacientů s diabetem mellitem 2. typu (DM2) v primární a sekundární prevenci KV onemocnění. Recentní review amerických expertů přehledně shrnuje, co k této otázce říkají aktuální guidelines amerických a evropských odborných společností.

ESC/EASD

Evropská kardiologická společnost a Evropská asociace pro studium diabetu (ESC/EASD) ve svých standardech z roku 2019 doporučují, aby pacienti s DM2 a známým kardiovaskulárním onemocněním (KVO) nebo s vysokým rizikem rozvoje KVO byli léčeni GLP-1RA nebo SGLT2i a aby u nich byl metformin podáván pouze tehdy, pokud je třeba stále kompenzovat hyperglykémii. KV účinky GLP-1RA nebo SGLT2i popisují jako „z velké části nezávislé na míře snížení glykémie“. Je zde uvedeno snížení rizika hospitalizací pro srdeční selhání jako indikace SGLT2i i jejich použití u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) s eGFR 30 až < 90 ml/min/1,73m2. Tato doporučení uvádějí, že u pacientů se srdečním selháním by neměly být podávány thiazolidindiony ani inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4i, gliptiny).1

AACE

Americká asociace klinických endokrinologů (AACE) v konsenzu z roku 2019 doporučuje zahájit léčbu u pacientů s DM2 a známým aterosklerotickým KVO nebo vysokým rizikem rozvoje takového onemocnění dlouhodobě působícím GLP-1RA nebo SGLT2i s prokázaným KV přínosem. Podávání SGLT2i s prokázaným přínosem doporučuje také u pacientů se středně těžkým až těžkým CKD nebo srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF), a to nezávisle na přítomnosti DM2. Tento dokument uvádí, že SGLT2i snižují riziko hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů se známým KVO.1

ADA

Doporučení Americké diabetologické asociace (ADA) z roku 2021 navrhují podávat GLP-1RA a SGLT2i ke snížení rizika velkých nežádoucích KV příhod (MACE), hospitalizace pro srdeční selhání, KV mortality nebo progrese CKD u diabetiků 2. typu s arteriosklerotickým KVO, srdečním selháním nebo chronickým onemocněním ledvin nezávisle na hladině glykovaného hemoglobinu (HbA1c), užívání metforminu a cílové hodnotě HbA1c. Stále však v 1. linii doporučují metformin. U pacientů bez uvedených onemocnění jsou tyto přípravky doporučeny, pokud není dosaženo kompenzace HbA1c při léčbě metforminem + úpravě životního stylu.2

ACC/AHA

Americká kardiologická společnost (ACC) ve standardech z roku 2020 doporučuje zvážit podávání GLP-1RA s prokázaným KV přínosem u pacientů s aterosklerotickým KVO již v době stanovení diagnózy diabetu 2. typu, pokud se nejedná o těhotnou nebo kojící ženu, a podávání SGLT2i s prokázaným přínosem u dále uvedených onemocnění u pacientů s aterosklerotickým KVO, vysokým rizikem tohoto onemocnění, srdečním selháním nebo diabetickým onemocněním ledvin, pokud se nejedná o těhotnou ženu nebo nemocného s eGFR < 30 ml/min/1,73 m2.3

Doporučení ACC a Americké společnosti pro hypertenzi (AHA) z roku 2019 navrhují v primární prevenci u pacientů s DM2 a dalšími KV rizikovými faktory, kteří potřebují další antihyperglykemickou terapii i při úpravě životního stylu a užívání metforminu, zvážit GLP-1RA nebo SGLT2i ke snížení KV rizika.1

(zza)

Zdroje:
1. Bloomgarden Z., Handelsman Y. Management and prevention of cardiovascular disease for type 2 diabetes: integrating the diabetes management recommendations of AACE, ADA, EASD, AHA, ACC, and ESC. Am J Prev Cardiol 2020 May 1; 1: 100007, doi: 10.1016/j.ajpc.2020.100007.
2. American Diabetes Association. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes − 2021. Diabetes Care 2021 Jan; 44 (Suppl. 1): S111−S124, doi: 10.2337/dc21-S009.
3. Das S. R., Everett B. M., Birtcher K. K. et al. 2020 expert consensus decision pathway on novel therapies for cardiovascular risk reduction in patients with type 2 diabetes: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol 2020 Sep 1; 76 (9): 1117−1145, doi: 10.1016/j.jacc.2020.05.037.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Diabetologie Interní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se