Nekrotizující pneumonie u neléčeného diabetika − kazuistika

12. 12. 2016

Je podivuhodné, že někteří pacienti snášejí i vysokou hyperglykémii poměrně dobře. Ke zhoršení zdravotního stavu pak dojde až ve chvíli, kdy nastanou vážné komplikace, jako tomu bylo v tomto neobvyklém případu.

Je podivuhodné, že někteří pacienti snášejí i vysokou hyperglykémii poměrně dobře. Ke zhoršení zdravotního stavu pak dojde až ve chvíli, kdy nastanou vážné komplikace, jako tomu bylo v tomto neobvyklém případu.

67letý dosud zdravý muž byl přijat k hospitalizaci pro horečku, kašel, celkovou slabost a bolest zad trvající 1 měsíc. Během této doby údajně užíval antibiotika, ale jeho obtíže se nezlepšily. Byl febrilní, měl tachykardii (108/min), jeho krevní tlak byl normální (120/80 mmHg) a SpO2 činila 96 %. Náhodný test glykémie ukázal hodnotu 39,12 mmol/l.

Léčba započala širokospektrým antibiotikem (i. v. ceftriaxon), inzulinem a perorálními antidiabetiky (PAD), ke zmírnění symptomů byla podávána antipyretika, bronchodilatancia a expektorancia.

Na skiagramu hrudníku byly oboustranně patrné silnostěnné dutiny vyplněné vzduchem. HRCT jejich přítomnost potvrdila. Na podkladě získaných informací (charakter a trvání symptomů, nepolevující průběh, diabetes a klasický radiologický obraz kaveren) byla stanovena diagnóza tuberkulózy.

 

 

Vzorky sputa byly odeslány k mikrobiologickému vyšetření a byla započata empirická terapie antituberkulotiky. Kultivace mykobakterií byla negativní, proto byly odeslány další vzorky k analýze systémem GeneXpert-MTb/Rif. I zde byl výsledek negativní.

Hemokultura byla rovněž negativní, pacient však měl dále febrilní špičky. V krevním obraze byla patrná elevace leukocytů (12,4 × 109/l) s relativní neutrofilií (85,6 %). Kultivace sputa ukázala přítomnost Escherichia coli rezistentní vůči řadě antibiotik včetně ceftriaxonu. Citlivá byla ke gentamicinu, amikacinu, meropenemu a piperacilinu/tazobaktamu. Ceftriaxon byl tedy vyměněn za piperacilin/tazobaktam.

Byla provedena bronchoalveolární laváž (BAL) a získaný materiál byl zaslán k mikrobiologickému a cytologickému vyšetření. Nebyla v něm přítomna mykobakteria, mycety ani maligní buňky. Bakteriologické vyšetření potvrdilo opět přítomnost E. coli v kvantitě 104 CFU/ml s obdobnou citlivostí jako ve sputu.

Během jednoho týdne se pacient klinicky zlepšil, horečky poklesly a kašel se zmírnil. Byla zastavena antituberkulózní léčba a stanovena diagnóza nekrotizující pneumonie způsobené E. coli. Pacient byl po stabilizaci glykémie propuštěn do domácího ošetřování a pravidelně sledován.

Kašel se postupně zmírňoval a kaverny v plicích se hojily. Kontrolní BAL byly opět negativní na mykobakteria i mykotické organismy. K úplnému zhojení kaveren došlo po 4 měsících.

(pez)

Zdroj: Harsha N. S., Sandeepa H. S., Hemantha Kumar S. et al. A rare cause of cavitatory pneumonia. Respir Med Case Rep 2016 Aug 27; 19: 125−127, doi: 10.1016/j.rmcr.2016.08.011.

 Štítky
Diabetologie
Nejnovější kurzy
Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Ozvěny ADA 2021: Principy moderního managementu pacientů s diabetem

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se