Kardiovaskulární přínos inhibitorů SGLT2 potvrzen

31. 1. 2020

Kardiovaskulární (KV) přínos inhibitorů SGLT2 u diabetiků 2. typu, který byl ve studii EMPA-REG OUTCOME prokázán u empagliflozinu, potvrdily i studie s kanagliflozinem (CANVAS), nová analýza studie CVD REAL s empagliflozinem, kanagliflozinem a dapagliflozinem a také jednotlivé podstudie studie EMPA-REG OUTCOME. Tyto poznatky, prezentované v červnu 2017 na kongresu Americké diabetologické asociace (ADA), shrnuje právě publikovaný článek v časopisu Critical Pathways in Cardiology.

Úvod 

Inhibitory sodíkoglukózového kotransportéru (SGLT2) patří mezi nové třídy antidiabetik. Díky svému jedinečnému mechanismu účinku mohou mít kromě kompenzace glykémie i další přínos. Zlepšení KV výsledků se jako první prokázalo u empagliflozinu ve studii EMPA-REG OUTCOME. Po publikaci této význačné práce byla provedena řada studií, jež se snažily zhodnotit, zda je KV a renální přínos empagliflozinu společný všem inhibitorům SGLT2.

Program CANVAS

Prezentované výsledky programu CANVAS (CANagliflozin cardioVascular Assessment Study), zahrnujícího 2 velké studie s kanagliflozinem a více než 10 tisíci diabetiky s vysokým KV rizikem, ukázaly nižší výskyt složeného KV parametru (KV mortalita, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozková příhoda) při inhibici SGLT2 v porovnání s placebem (analýza superiority; p = 0,0158) a potenciální renální přínos této léčby.

Analýzy studie CVD-REAL

Příznivé KV účinky inhibitorů SGLT2 potvrdily i nové analýzy studie CVD-REAL (Comparative Effectiveness of Cardiovacular Outcomes), která hodnotila empagliflozin, kanagliflozin a dapagliflozin u širší populace diabetiků 2. typu. V rámci zhodnocení celé studijní populace byla u pacientů s nově nasazeným inhibitorem SGLT2 zjištěna významně nižší nejen KV mortalita, ale i celková mortalita, a to o 51 % (p < 0,01) v porovnání s jinými antidiabetiky. Bez ohledu na přítomnost KV onemocnění se snížil také výskyt hospitalizací pro srdeční selhání (o 39 %; p < 0,001). Tyto výsledky byly obdobné i u nově provedených analýz dat získaných ve studii CVD-REAL.

Podstudie EMPA-REG OUTCOME

Další ujištění přinesly i podstudie citované práce EMPA-REG OUTCOME, které potvrdily přínos empagliflozinu u jednotlivých kategorií pacientů po úpravě na kontrolu krevního tlaku, hladinu LDL cholesterolu a glykovaného hemoglobinu v čase. Ukázalo se, že tyto parametry nemají vliv na hodnocenou účinnost empagliflozinu.

(zza)

Zdroj: Lee S. Update on SGLT2 inhibitors – new data released at the American Diabetes Association. Crit Pathw Cardiol 2017 Sep; 16 (3): 93–95, doi: 10.1097/HPC.0000000000000125.Štítky
Diabetologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se