Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie

12. 12. 2016

Na rozdíl od řady preklinických studií s inkretinovými antidiabetiky, které naznačovaly příznivý kardiovaskulární (KV) vliv těchto léků, většina nedávno publikovaných klinických studií, s výjimkou studie LEADER s liraglutidem, přínos těchto přípravků z hlediska výskytu KV příhod neprokázala. Jak ovšem zdůrazňují japonští odborníci v nedávno publikovaném článku, studie věnované jednotlivým inkretinovým antidiabetikům byly zaměřené na KV bezpečnost (jejíž prokázání vyžaduje FDA), nikoliv na to, zda snižují výskyt KV příhod.

Inhibitory DPP4

Pět hodnocených studií zahrnovalo 3 práce s inhibitory DPP4: SAVOR-TIMI53 (saxagliptin), EXAMINE (alogliptin) a TECOS (sitagliptin). V těchto studiích se nelišil výskyt KV příhod (úmrtí z KV příčin, nefatální infarkt myokardu [IM] a nefatální ischemická cévní mozková příhoda [CMP]) mezi placebem a aktivní léčbou. Nečekaný byl ale zvýšený výskyt hospitalizací pro srdeční selhání (HR 1,27) u pacientů léčených saxagliptinem. Nebyl však pozorován u ostatních inhibitorů DPP4, což naznačuje, že nejde o class effect celé skupiny. Zodpovědné mechanismy se zatím nepovedlo odhalit.

Agonisté GLP-1

Co se týče agonistů GLP-1, byly hodnoceny studie ELIXA (lixisenatid) a LEADER (liraglutid). Ve studii LEADER aktivní léčba v porovnání s placebem snížila výskyt kombinovaného sledovaného KV parametru (úmrtí z KV příčin, nefatální IM a nefatální CMP; HR 0,87), zatímco ve studii ELIXA se placebová a aktivní větev z hlediska výskytu KV příhod (úmrtí z KV příčin, nefatální IM, nefatální CMP a hospitalizace pro nestabilní anginu pectoris) nelišily. Vysvětlení tohoto rozdílu není jasné.

Závěr

S výjimkou studie SAVOR-TIMI53 svědčí výsledky klinických studií pro přinejhorším neutrální KV účinky inkretinů u diabetiků 2. typu se známou KV chorobou nebo vícečetnými KV rizikovými faktory. Je důležité si uvědomit, že tyto studie byly provedeny na základě požadavku amerického Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA), že všechna nová antidiabetika musejí prokázat KV bezpečnost. Design těchto studií nebyl připraven tak, aby mohl prokázat KV přínos léků. Potenciální dlouhodobý přínos inkretinů z hlediska výskytu KV příhod nebyl proto dosud jednoznačně stanoven a vyžaduje další studie zaměřené specificky na tyto parametry.

(jvrb)

Zdroj: Yabe D., Seino Y. Cardiovascular safety trials of incretin-based drugs: what do they mean? J Diabetes Investig 2016 Sep 9, doi: 10.1111/jdi.12576 [Epub ahead of print].Štítky
Diabetologie
Partneři sekce

Nejnovější kurzy
Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Ozvěny ADA 2021: Principy moderního managementu pacientů s diabetem

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se