Jak na individuální stanovení cílů léčby diabetu 2. typu?

28. 8. 2020

Cíle léčby diabetu 2. typu mají být vždy stanoveny individuálně. V praxi jde zejména o ukazatel úspěšnosti dlouhodobé kompenzace – glykovaný hemoglobin (HbA1c). Doporučení pro diagnostiku a léčbu diabetu pro praktické lékaře z roku 2020 uvádějí různé cílové hodnoty HbA1cdle rizika hypoglykémie a dalších parametrů. Připomínají rovněž odlišné cílové hodnoty u zdatných, křehkých a závislých seniorů.

Cílové hodnoty HbA1c dle rizika hypoglykémie

Riziko hypoglykémie se u diabetiků 2. typu zvyšuje při léčbě inzulinem a deriváty sulfonylurey, s vyšším věkem, s délkou trvání diabetu, při jaterní a renální insuficienci, při nepravidelném stravování či nepravidelné fyzické zátěži, při malnutrici (např. u onkologických onemocnění), po konzumaci alkoholu, při poruše kognitivních funkcí či depresi. Jak ukazují klinické studie, z rizika hypoglykémie u daného pacienta by měla vycházet jeho individuálně stanovená cílová hodnota HbA1c.

Tab. 1  Cílové hodnoty HbA1c na základě rizika hypoglykémie u diabetiků 2. typu

Riziko hypoglykémie

Cílová hodnota HbA1c

nízké

≤ 45 mmol/mol

střední

≤ 53 mmol/mol

vysoké

54–60 mmol/mol

křehcí pacienti

kolem 70 mmol/mol

Další faktory ovlivňující stanovení cílové hodnoty HbA1c

Méně těsná kompenzace glykémie (tedy vyšší cílová hodnota HbA1c) je kromě pacientů s vyšším rizikem hypoglykémie vhodná také u méně motivovaných, nespolupracujících a nesoběstačných pacientů, při dlouhém trvání diabetu, při krátké předpokládané délce života, při přítomnosti významných komorbidit a těžkých cévních komplikací diabetu.

Cílové hodnoty HbA1c u seniorů

U starších pacientů s diabetem 2. typu je třeba při volbě cílové kompenzace glykémie hledat kompromis mezi rizikem progrese mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací diabetu a rizikem hypoglykémie.

Tab. 2  Cílové hodnoty HbA1c u diabetiků-seniorů

Typ pacienta

Charakteristika

Cílová hodnota HbA1c

zdatní senioři

spolupracující, motivovaní, s nízkým rizikem nežádoucích příhod, s krátce trvajícím diabetem, bez kardiovaskulárních komplikací, bez hypoglykémií

≤ 45 mmol/mol

křehcí senioři

se závažnými komorbiditami, s omezenou životní prognózou, s omezenou soběstačností

≤ 60 mmol/mol

závislí senioři

nesoběstační, imobilní, s těžkými hypoglykémiemi v anamnéze, s velmi špatnou životní prognózou, s pokročilými komplikacemi a komorbiditami, nespolupracující

≤ 70 mmol/mol

U křehkých starších pacientů se často setkáme se stavy či situacemi, ve kterých není vhodným ukazatelem kompenzace hodnota HbA1c. V takových případech se dle doporučení SVL ČLS JEP namísto cílových hodnot HbA1c soustředíme na náhodné hladiny glukózy v krvi v rozmezí 6,7–11,1 mmol/l.

(zza)

Zdroje:
1. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus. Novelizace 2020. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DIABETES-MELLITUS-2020.pdf
2. Karen I., Svačina Š., Jurašková B. Diabetes mellitus. Léčba u starších pacientů v ČR. Novelizace 2019. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2019. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DM-u-starsich-pac-2019.pdfŠtítky
Diabetologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se